מהי לקות למידה

כניסה לקטלוג הרשמה

(success)
(success)
קוראים בעלי מגבלות קריאה, מוזמנים לצפות באתר זה בצבעי ניגודיות רכה. כפתור שינוי הצבעים נמצא בסרגל העליון שבאתר זה

אפיונם של תלמידים בעלי ליקויי למידה מבוססים על ההגדרות הפורמאליות המקובלות על חוגים רחבים של אנשי מקצוע בתחום של ליקויי למידה.

ארגון ה-NJCLD-National Joint Committee on Learning Disabilities, קבע בשנת 1994 - 
"ליקוי למידה הוא מונח כללי המתייחס לקבוצת הפרעות הטרוגניות המתבטאות בקשיים משמעותיים ברכישת הקשבה, דיבור, קריאה, כתיבה, המשגה ו/או יכולות מתמטיות ובשימוש בהם. הפרעות אלו הן פנימיות, ומניחים שהן נובעות מדיספונקציה נוירולוגית מרכזית, ויכולות להתגלות לאורך מעגל החיים. אף שלקות למידה יכולה להתרחש בו-זמנית עם תנאים מגבילים נוספים (פגיעה חושית, פיגור שכלי, הפרעה רגשית או חברתית או תנאים חיצוניים - הבדלים תרבותיים, הוראה לא מספיקה או לא מתאימה) – ליקויי הלמידה אינם תוצאה ישירה של תנאים אלו."

ההגדרה המקובלת לצורך קביעת אבחנה של ליקויי למידה היא זו של ה-DSM IV, המדריך להבחנות פסיכיאטריות של הארגון הפסיכיאטרי האמריקאי שאבחנותיו מקובלות גם בארץ, שהגדיר בשנת 1994 -  
"אדם מאובחן כלקוי למידה כאשר הישגיו במבחנים סטנדרטיים בקריאה, בחשבון או בהבעה בכתב, המועברים לו באופן אינדיבידואלי, נמוכים במידה משמעותית מהמצופה על פי גילו, רמת השכלתו ורמת המשכל שלו, ובעיות הלמידה גורמות להפרעות משמעותיות בהישגיו האקדמיים או בפעילויות יום-יום אחרות הדורשות מיומנויות קריאה, חשבון או כתיבה." 
לפיכך, תלמידים בעלי ליקויי למידה יוגדרו ככאלה כאשר יתקיימו שני התנאים האלה: 
קיים פער משמעותי ומתמשך בין הישגיו הלימודיים של התלמיד לבין ההישגים המצופים ממנו על פי גילו ורמת כיתתו, וקיים פער משמעותי בין הישגיו הלימודיים של התלמיד לבין כישוריו האינטלקטואליים כפי שנמצאו במבחני משכל אובייקטיביים. לקויות הלמידה עשויות להתבטא בתחום הקוגניטיבי, התחום ההתנהגותי או בתחום הרגשי חברתי. (מתוך אתר משרד החינוך, חוזר מנכ"ל תשס"ד/4(ב), ו' כסליו תשס"ד, 1 בדצמבר 2003).

סוגים שונים של ליקויי למידה הינם דיסלקציה – קשיים בקריאה, דיסגרפיה – קשיים בכתיבה, דיסקלקוליה – קשיים בחישובים, הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות - ADD and ADHD, תסמונת אספרגר, השייכת לקשת האוטיסטית ומשמעותה קושי בביצוע משימוש חברתיות פשוטות, דיספרסיה – קושי בהפעלת מיומנויות מוטוריות, תסמונת ההיריון רווי האלכוהול – ילדים שנולדו לאמהות שיכורות הסובלים מפיגור קל ולקות למידה קשה מאוד, גמגום – קושי ברכישת דיבור ותסמונת האונה הימנית.

 הספריה המרכזית לעיוורים מסייעת למנויים בעלי לקויות למידה מאובחנות לשפר את הישיגיהם הלימודיים ומאפשרת להם לצרוך חומרי קריאה לשם הנאה ורכישת ידע, על ידי הפקת ספרי קריאה, לימוד ועיון בפורמט מוקלט. 

רוצים לדעת כיצד מסייעת הספריה לבעלי לקויות למידה המאופיינות במגבלת קריאה בדגש על דיסלקציה? לחצו כאן.