עמוד מקשי קיצור - עמוד מקשי קיצור

כניסה לקטלוג הרשמה

(success)
(success)

עמוד מקשי קיצור לגלישה באינטרנט בתוכנות קוראות המסך

בעמוד זה תמצאו רשימת מקשי קיצור שימושיים לגלישה בדפי אינטרנט באמצעות תוכנות קוראות מסך פופולאריות בשימוש בקרב אנשים עם לקות ראייה ועיוורון הנעזרים בתוכנות קוראות מסך.
רשימה מלאה של מקשי הקיצור לגלישה בדפי אינטרנט תוכלו למצוא במדריכי המשתמש המסופקים עם תוכנות קוראות המסך השונות, במוקדי התמיכה הטכנית של החברות המשווקות את התוכנות וברשת האינטרנט. כמו כן תוכלו להסתייע במוקד התמיכה של עמותת מגדל אור שעומד לרשותכם בטלפון 3452*.

לעמוד מקשי הקיצור לתפעול הנגן לחצו כאן

הוראות ניווט כלליות 

כאשר אתם מפעילים מקשי קיצור במקלדת לאיתור ותפעול רכיבים בדף אינטרנט, כשתלחצו על מקש קיצור מסוים תוכלו להתקדם קדימה בניווט. בכדי לחזור אחורה בניווט תוכלו ללחוץ על מקש Shift במקלדת בצירוף מקש הקיצור הייעודי לאיתור הרכיב המסוים.
לדוגמה, אם אתם בוחרים לנווט באמצעות כותרות, מקש הקיצור הייעודי לניווט בין כותרות  הוא H. כך, כשתלחצו על מקש ה H במקלדת תוכלו לעבור בין הכותרות השונות. אם ברצונכם לחזור אחורה לכותרת H הקודמת, תוכלו ללחוץ על מקש Shift ומיד לאחר מכן על מקש ה H. אם בחרתם לאתר כותרת H ברמה מסוימת – לדוגמה כותרת רמה 2 – תוכלו ללחוץ על מקש ה H במקלדת ולאחר מכן על הספרה 2 במקלדת. בנקודה זו תוכלו להמשיך וללחוץ על הספרה 2 במקלדת בכדי לסקור את כל הכותרות ברמה 2 שבעמוד. אם ברצונכם לחזור אחורה לכותרת רמה 2 הקודמת, תוכלו ללחוץ על מקש Shift במקלדת ולאחר מכן על הספרה 2.  באופן זה תוכלו כאמור לסקור את כל הכותרות הקודמות ברמה 2.
דוגמה נוספת היא איתור  טבלאות: כשאתם מנווטים באתר לאיתור טבלאות בסלים השונים, מקש ה T במקלדת (בתוכנות קוראות המסך ג'וז, קוברה ו NVDA)  יעבירו אתכם בין הטבלאות  השונות בעמודים בהם מופיעות טבלאות. אם ברצונכם לחזור אחורה לטבלה הקודמת, תוכלו ללחוץ על מקש Shift  במקלדת ולאחר מכן על האות T .
כשאתם מגיעים לרכיב מסוים באתר, תוכלו לסקור את התוכן המוצג אחריו בכמה דרכים:
 1. על ידי מקש חץ תחתון בכדי להתקדם קדימה ומקש חץ עליון בכדי לחזור אחורה.
 2.  על ידי הפעלת פקודות להקראה רציפה שלחיצה עליהם תקריא ברצף את כל התוכן מהמיקום בו נמצא הפוקוס והלאה. 
 3. תוכלו בכל עת לעצור את ההקראה הרציפה על ידי לחיצה על מקש ה Control במקלדת ולהמשיך את ההקראה הרציפה על ידי לחיצה שוב על צירוף המקשים המפעילים הקראה רציפה. בהתאם לתוכנה קוראת המסך  בה משתמשים.
 4. באמצעות מקשי ה Tab במקלדת אם כי שימוש במקש זה יאפשר לכם לנווט בין רכיבים מסוימים בלבד כגון קישורים, כפתורי פעולה, שדות עריכה ופקדי טופס נוספים. 
בסעיפים הבאים נסקור את רשימת מקשי הקיצור בתוכנות קוראות המסך הפופולאריות בשימוש בקרב אנשים עם לקות ראייה ועיוורון. 

התוכנה קוראת המסך NVDA

 • כותרות Headings: מקש קיצור H במקלדת.
 • ציוני דרך LandMarks: מקש קיצור D במקלדת.
 • קישורים Links: מקש קיצור K במקלדת. 
 • קישורים שהופעלו בעבר: מקש קיצור V במקלדת
 • קישורים שלא הופעלו בעבר: מקש U במקלדת
 • פתיחת קישור: מקש ENTER במקלדת
 • פתיחת קישור בלשונית חדשה או בחלון חדש: לחיצה על מקש קליק ימני במקלדת, לאחר מכן על מקש חץ תחתון ודפדוף עד להגעה לאפשרות של פתיחת קישור בלשונית חדשה או בחלון חדש בהתאם לצורך.
 • רשימות Lists: מקש L במקלדת
 • טבלאות: מקש T במקלדת
 • כפתורים: מקש B במקלדת
 • שדות עריכה : מקש E במקלדת
 • פקדי טפסים מקוונים: מקש F במקלדת
 • תמונות: מקש G במקלדת
 • פקודת הקראה רציפה: מקש Insert ומיד לאחר מכן מקש חץ תחתון במקלדת.
 • עצירת הקראה רציפה: מקש חץ תחתון במקלדת
 • המשפט הקודם:  חץ עליון
 • המשפט הבא: חץ תחתון

התוכנה קוראת המסך  JAWS 

 • כותרות Headings: מקש קיצור H במקלדת.
 • כותרת H הראשונה בעמוד: צירוף המקשים Alt + Insert  ולאחר מכן מקש Home
 • כותרת H האחרונה בעמוד: צירוף המקשים Alt + Insert ומיד לאחר מכן מקש ה END במקלדת.
 • ציוני דרך Regents: מקש קיצור R במקלדת.
 • קישורים Links: 
 • קישורים שהופעלו בעבר: מקש V במקלדת
 • קישורים שלא הופעלו בעבר: מקש 
 • פתיחת קישור: מקש ENTER במקלדת
 • פתיחת קישור בלשונית חדשה או בחלון חדש: לחיצה על מקש קליק ימני במקלדת, לאחר מכן על מקש חץ תחתון ודפדוף עד להגעה לאפשרות של פתיחת קישור בלשונית חדשה או בחלון חדש בהתאם לצורך.
 • רשימות Lists:  מקש L במקלדת. 
 • הפריט הבא ברשימה: מקש I במקלדת.
 • הפריט הקודם ברשימה: צירוף המקשים Shift + i במקלדת
 • תמונות::מקש G במקלדת
 • פקודת הקראה רציפה: מקש Insert + control ומיד לאחר מכן מקש חץ תחתון במקלדת.
 • עצירת הקראה רציפה: מקש חץ תחתון במקלדת
 • המשפט הקודם:  חץ עליון
 • המשפט הבא: חץ תחתון

פקדי טפסים מקוונים 

 • השדה הראשון בטופס: מקש Insert + Control ומיד לאחר מכן מקש Home במקלדת.
 • השדה הבא בטופס: מקש F במקלדת
 • השדה האחרון בטופס: מקש Insert + Control ומיד לאחר מכן מקש END במקלדת.
 • כפתורים:  B
 • תיבות בחירה ComboBox: מקש C
 • שדות עריכה : E
 • כפתורי רדיו: A
 • תיבות סימון: מקש X במקלדת
 • הפעלת שדה טופס: כניסה למצב עריכה או בחירה ברכיב טופס מקוון לחיצה על ENTER במקלדת

עבודה עם טבלאות 

 • איתור טבלה או הטבלה הבאה: מקש T במקלדת
 • הטבלה הקודמת: צירוף המקשים Shift + -T
 • הצגת רשימת הטבלאות בעמוד: צירוף המקשים  Control  + Insert + T במקלדת 
 • חזרה לתא הקודם בטבלה: צירוף המקשים  Control + Shift + J במקלדת
 • הקראת התא הנוכחי: צירוף המקשים Control + Insert והמקש הספרה 5 בכרית המספרים
 • הקראת התא הבא בטבלה: צירוף המקשים Control + ALT ומקש חץ ימני במקלדת
 • הקראת התא הקודם  בטבלה: צירוף המקשים Control + ALT ומקש חץ שמאלי במקלדת
 • הקראת התא העליון באותה העמודה בטבלה: צירוף המקשים Control + ALT ומקש חץ עליון במקלדת
 • הקראת התא התחתון באותה העמודה בטבלה: צירוף המקשים Control + ALT ומקש חץ תחתון במקלדת
 • הקראת השורה הבאה בטבלה: צירוף המקשים Windows + ALT ומקש חץ תחתון במקלדת
 • הקראת השורה הקודמת בטבלה: צירוף המקשים Windows + ALT ומקש חץ עליון במקלדת.
 • הקראת השורה הנוכחית בטבלה: צירוף המקשים Windows + ALT ומקש הספרה 5 בכרית המספרים במקלדת.
 • התוכנה קוראת המסך קוברה Cobra (H2)
 • לחיצה על מקש הניווט המהיר מעבירה לפריט הבא מהסוג שנבחר
 • לחיצה על Shift + מקש הניווט מעבירה לפריט הקודם מהסוג שנבחר
 • לחיצה על Control+shift+ מקש הניווט מעבירה לפריט ראשון מהסוג שנבחר
 • לחיצה על Alt+shift + מקש הניווט המהיר מעבירה לפריט האחרון מהסוג שנבחר.

מקשי קיצור נפוצים 

 • כותרות Headings: מקש קיצור H במקלדת.
 • כותרת H הראשונה בעמוד: צירוף המקשים Alt + Insert  ולאחר מכן מקש Home
 • כותרת H האחרונה בעמוד: צירוף המקשים Alt + Insert ומיד לאחר מכן מקש ה END במקלדת.
 • ציוני דרך Regents: מקש J במקלדת
 • קישורים Links:  מקש U במקלדת
 • קישורים שהופעלו בעבר: מקש V במקלדת
 • רשימות Lists:  מקש L במקלדת
 • טבלאות:  מקש T במקלדת
 • תמונות: מקש  G במקלדת
 • פקודת הקראה רציפה:  מקש קוברה + מקש הרווח במקלדת
 • עצירת הקראה רציפה:  מקש Control במקלדת
 • המשפט הקודם:  חץ עליון
 • המשפט הבא: חץ תחתון

פקדי טפסים מקוונים 

 • השדה הבא בטופס: מקש F במקלדת
 • השדה הקודם בטופס: צירוף המקשים Shift + F
 • כפתורים:  מקש B במקלדת
 • תיבות בחירה ComboBox:  מקש O במקלדת
 • שדות עריכה : מקש E במקלדת
 • כפתורי רדיו:  מקש R במקלדת
 • תיבות סימון: מקש X במקלדת
 • כניסה למצב עריכה או בחירה ברכיב טופס מקוון לחיצה על ENTER במקלדת

עבודה עם טבלאות 

 • איתור טבלה או הטבלה הבאה: מקש T במקלדת
 • הטבלה הקודמת: צירוף המקשים Shift + -T
 • חזרה לתא הקודם בטבלה:  מקש קוברה+ חץ שמאל
 • מעבר לתא הבא בטבלה: מקש קוברה + חץ ימני
 • הקראת השורה הבאה בטבלה: מקש קוברה + חץ תחתון
 • הקראת השורה הקודמת בטבלה: מקש קוברה + חץ  עליון.

התוכנה קוראת המסך קוברה Cobra

 • לחיצה על מקש הניווט המהיר מעבירה לפריט הבא מהסוג שנבחר
 • לחיצה על Shift + מקש הניווט מעבירה לפריט הקודם מהסוג שנבחר
 • לחיצה על Control+shift+ מקש הניווט מעבירה לפריט ראשון מהסוג שנבחר
 • לחיצה על Alt+shift + מקש הניווט המהיר מעבירה לפריט האחרון מהסוג שנבחר.

מקשי קיצור נפוצים

 • כותרות Headings: מקש קיצור H במקלדת.
 • ציוני דרך Regents או LandMarks: מקש J במקלדת
 • קישורים Links:  מקש U במקלדת
 • קישורים שהופעלו בעבר: מקש V במקלדת
 • רשימות Lists:  מקש L במקלדת
 • טבלאות:  מקש T במקלדת
 • תמונות: מקש  G במקלדת
 • פקודת הקראה רציפה:  מקש קוברה + מקש הרווח במקלדת
 • עצירת הקראה רציפה:  מקש Control במקלדת
 • המשפט הקודם:  חץ עליון
 • המשפט הבא: חץ תחתון
 • פקדי טפסים מקוונים
 • השדה הבא בטופס: מקש F במקלדת
 • השדה הקודם בטופס: צירוף המקשים Shift + F
 • כפתורים:  מקש B במקלדת
 • תיבות בחירה ComboBox:  מקש O במקלדת
 • שדות עריכה : מקש E במקלדת
 • כפתורי רדיו:  מקש R במקלדת
 • תיבות סימון: מקש X במקלדת
 • כניסה למצב עריכה או בחירה ברכיב טופס מקוון לחיצה על ENTER במקלדת

עבודה עם טבלאות

 • איתור טבלה או הטבלה הבאה: מקש T במקלדת
 • הטבלה הקודמת: צירוף המקשים Shift + -T
 • חזרה לתא הקודם בטבלה:  מקש קוברה+ חץ שמאל
 • מעבר לתא הבא בטבלה: מקש קוברה + חץ ימני
 • הקראת השורה הבאה בטבלה: מקש קוברה + חץ תחתון
 • הקראת השורה הקודמת בטבלה: מקש קוברה + חץ  עליון