ספרים בכתב ברייל

כניסה לקטלוג הרשמה

(success)
(success)

ספרים בכתב ברייל

התפתחות כתב הברייל העברי, הייתה ביוזמת הספריה. ניסן שווך היה הראשון שהניח את הבסיס ורבקה רוזנצוויג הרחיבה, פיתחה ועיצבה את כתב הברייל העברי. בספרים שכתבה, תרמה להפצתו בקרב קוראים, מורים, הורים ובציבור בכלל. פעילותה הענפה במשך עשרות שנים נעשית בכישרון רב, במסירות ובהתנדבות. ספריה ניתנים להשגה בספריה.

לספריה מערכת הכוללת מחשבים, סורקים אופטיים, תוכנות מיוחדות, מדפסות ברייל משוכללות ובעיקר צוות מיומן המקדיש מחשבה בהסבת הספר המודפס לכתב ברייל.

בספריה ניתן למצוא כ-6,000 ספרי ברייל הכוללים ספרות יפה, ספרי נוער וספרי עיון ולימוד.

 
ילדה קוראת ספר ברייל