הנהלת הספריה

כניסה לקטלוג הרשמה

(success)
(success)

הנהלת הספרייה וצוות מסיע

חברי ההנהלה 

יו"ר: צבי אנגל
חברי הנהלה: אלי פלד, דליה מיזן, חוה לוטן, מוטי לוי-תלמי, מרגלית טובי, שלום אמיר, רחל ניב ודני שחר.


גוף מבקר 

רו"ח אופיר אוני


רואה חשבון 

רו"ח גריזים


עורך הדין של העמותה 

עו"ד אורי גילת


עיצוב גרפי

גל חן