הנהלת הספריה

כניסה לקטלוג הרשמה

(success)
(success)

הנהלת הספרייה וצוות מסיע

חברי ההנהלה 

יו"ר: עו"ד עמית חלמיש
חברי הנהלה: מוטי לוי-תלמי, חווה לוטן, שלום עמיר, יצחק דדוש, ראובן ברון, רפי פלח


גוף מבקר 

רו"ח אופיר אוני


רואה חשבון 

רו"ח גריזים


עורך הדין של העמותה 

עו"ד אורי גילת


עיצוב גרפי

גל חן