זכאים להירשם לספריה ולשאול ספרים

כניסה לקטלוג הרשמה

(success)
(success)

רישום והשאלה

הספריה משרתת קוראים שהינם בעלי לקות ראייה או קריאה ואשר הציגו את האישורים הרלוונטיים המפורטים באתר הספריה. ללא הצגת אישור מתאים, תקין וחוקי, אין הספריה יכולה לשרת את האדם הפונה המבקש להיות מנוי. לחצו כאן לפירוט האישורים הדרושים.


רק קוראים שקיבלו את אישור הספריה להרשמתם, יכולים לשאול ספרים ולהנות משרותי הספריה השונים.
במידה וחל שינוי ביכולת הראייה או הקריאה של המנוי, באחריותו לדווח לספריה על השינוי האמור במצבו ובמידה והוא חפץ להמשיך את התקשרותו כמנוי עם הספריה, עליו להמציא את האישורים המתאימים.