Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

שועל המחשבה Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: יוז, טד

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Poetry
Publisher: שוקן
Publishing year: 1996
Translation: מאנגלית : סבינה מסג.
Editions: דו לשונית
Narrator: הלון סלי
Length: 06:06 Hours / 289 Pages

Book summary:

טד יוז החל לפרסם את שיריו מיד לאחר מלחמת העולם השנייה. לכאורה, חזר למסורת האנגלית של כתיבה על נושא הטבע, אבל דווקא בשירת טבע מסורתית זו הוא הפך את המסורת על פיה. בשירתו לא נמצא רומנטיקה וגעגועים על יפי הטבע, על נאות דשא ושאר סממנים של שלווה ורוממות נפש. זו גם אינה שירה אלגורית, שבה הטבע ויצוריו משמשים משל לאדם. זו אינה שירת טבע שבאה להקל על אירועי קורות חיים על־ידי העברתם לנוף, לצומח ולחי. טד יוז הפך את שירתו למעין מיתולוגיה פרטית, המאפשרת לו להתבטא בשירה וידויית או אירונית. שירתו היא בבחינת דת טרום־דתית ובתר־דתית בעת ועונה אחת. הקדום ביותר עם העתידני ביותר, האישי ביותר עם האוניברסלי. ודווקא באלה קיים הכוח המרפא שכל שירה גדולה חייבת להכיל בתוכה. בספר מובאים השירים הן במקור באנגלית והן בתרגומם לעברית.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

שירת הברווז

בספרה השני של המשוררת, שירי התרפקות על עבר רחוק, שירים רומנטיים של אהבות ואכזבות. שם הספר הוא פראפרזה ל"שירת הברבור" – מופע פרידה לפני פרישה מעיסוק או לפני מוות. אולם, שם הספר הוא רמז אירוני יחיד לתוכנו, המכיל את שירת חייה של המחברת. הספר חושף את עולמה הפנימי הכבוי והשבור, והופך את הייסורים לפנינים. זוהי זעקה על גורל פרטי שהוא גם גורלו של...

more information

שירו הביטו וראו - הסיפורים שמאחורי השירים

שירים ליוו תמיד את המפעל הציוני בארץ-ישראל. סיפורה של ישראל דרך השירים. קובץ של כ-80 שירים מתקופות שונות בתולדות הארץ, מאחוריהם מסתתרים מאורעות אמיתיים, אנשים אמיתיים, היסטוריה בהתהוותה.

more information

הכפפה של יד שמאל

הכפפה של יד שמאל, שנלבשה על היד הלא-נכונה, היא סמל לפרידה כואבת של זוג אוהבים. אך עם השנים היא הפכה גם לפרט קטן המעיד על עידן שלם בשירה העולמית: תור הכסף הרוסי, על יופיו המבהיק למרחקים. אנה אחמטובה ומרינה צווטאייבה, שתי המשוררות הגדולות של תור הכסף, הצליחו לפרוץ את השורות הצפופות של עולם השירה הגברי, והציגו, כל אחת בדרכה, יצירה גדולה ומהפ...

more information

לאן נעלמו הקולות - סיפורי זן ושירי הייקו

לעתים, דברי הסבר ופירוש יותר משהם מקרבים אותנו, עשויים הם להרחיקנו מלבו של ענין ולסבך עלינו את דעתנו. בני האדם נוהגים לנתק עצמם מן הדברים. את החלל הנוצר בינם לבין הדברים הם ממלאים במושגים, בתיאוריות, בעקרונות ובאמונות, וכך אנו עוסקים תדיר בחיפוש אחר הדברים המצויים אתנו מלכתחילה. כדי להבין אין אנו זקוקים לתחכום אלא לראייה צלולה ולשכל פשוט....

more information