Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

שועל המחשבה Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: יוז, טד

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Poetry
Publisher: שוקן
Publishing year: 1996
Translation: מאנגלית : סבינה מסג.
Editions: דו לשונית
Narrator: הלון סלי
Length: 06:06 Hours / 289 Pages

Book summary:

טד יוז החל לפרסם את שיריו מיד לאחר מלחמת העולם השנייה. לכאורה, חזר למסורת האנגלית של כתיבה על נושא הטבע, אבל דווקא בשירת טבע מסורתית זו הוא הפך את המסורת על פיה. בשירתו לא נמצא רומנטיקה וגעגועים על יפי הטבע, על נאות דשא ושאר סממנים של שלווה ורוממות נפש. זו גם אינה שירה אלגורית, שבה הטבע ויצוריו משמשים משל לאדם. זו אינה שירת טבע שבאה להקל על אירועי קורות חיים על־ידי העברתם לנוף, לצומח ולחי. טד יוז הפך את שירתו למעין מיתולוגיה פרטית, המאפשרת לו להתבטא בשירה וידויית או אירונית. שירתו היא בבחינת דת טרום־דתית ובתר־דתית בעת ועונה אחת. הקדום ביותר עם העתידני ביותר, האישי ביותר עם האוניברסלי. ודווקא באלה קיים הכוח המרפא שכל שירה גדולה חייבת להכיל בתוכה. בספר מובאים השירים הן במקור באנגלית והן בתרגומם לעברית.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

המוח רחב משמים - מבחר שירים

"הלב תחילה תר עונג, אחר כך פטור מכאב. אחר כך סם ישכך את יסורי הלב. אחר להירדם. אחר כך אם יאות האינקוויזיטור שלו, את החירות למות." מבחר משיריה של אמילי דיקנסון, על דעת רבים, אחת המשוררות הגדולות ביותר שקמו לעולם הדובר אנגלית.

more information

שילובים במתמטיקה - כיתה ז - חלק ג - מסלול כחול

מיועד לחטיבת הביניים, לשליש השלישי של שנת הלימודים. תוכן: מהי פונקציה?, עלייה וירידה של פונקציה, קצב אחיד וקצב משתנה, פתרון משוואות, צורות, גופים ומשוואות, בעיות מסוגים שונים, בעיות, משוואות וגרפים, היקף מעגל ושטח עיגול, צלעות וזוויות במשולשים, משולשים, גופים במרחב - מנסרה משולשת. מצולם בהגדלה.

more information

אמא עם ילד

אמא עם ילד הוא קובץ שירים מאת דליה רביקוביץ. הספר כולל עשרים וחמישה שירים שבהם מובעת בה-בעת נימה אישית ומחאה פוליטית. היסוד הקושר את הפוליטי עם אישי בשירים, כפי שנרמז גם מהכותרת, הוא האמהות. כך, לדברי רפי וייכרט, "האם שבמשוררת והמשוררת שבאם מבינות את ההיסטוריה באמצעות האמהות, וזה מעניק לגיטימציה למחאה אנושית בקול וברגש אינטימיים יותר".

more information

פתוח סגור פתוח

קובץ שירים. שירתו של יהודה עמיחי היא מעמודי התווך של השירה העברית המודרנית. חידושיו מתגלים בירידה מן השגב השירי אל לשון היום-יום ומן הלאומי אל האישי. מעל לכול יש בשירת עמיחי מסר של אהבה, של הקשבה ושל הבנה הדדית כמפלט ממצוקות הקיום, ממלחמות ומכאב.

more information