Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

אי החירות Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: חובב, ימימה

Formats: Format iconBraille  Braille
Format iconUppercase  Large print
Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Original Fiction,Historical Romance
Publisher: משכל
Publishing year: 2022
Narrator: מחפוד מלכה
Length: 17:52 Hours / 423 Pages / 6 Large Print pages

Book summary:

באביב 1902 מוצאת את עצמה חנה מוסקוביץ', צעירה יהודייה מהעיירה ליפשיק שבפלך קייב, על אונייה העושה את דרכה אל ארצות הברית של אמריקה. ימים ארוכים של מסע מפרך מסתיימים כשהספינה חולפת מול דמותה האדירה של האישה נושאת הלפיד – סמל החירות של המולדת החדשה. אך סופו של המסע מתגלה כתחילתו של מסע אחר – קשה ומפותל בהרבה. קרועה מגעגועים דורכת חנה לראשונה על האדמה הזרה וקולו של אביה, שנהג לומר כי אמריקה היא עמא ריקא, שאבניה טמאות ורחובותיה טמאים, מהדהד בראשה. אבל היא תיכנס בשעריה באומץ רק כדי להשיב לעצמה את חירותה שנגזלה ממנה; את החירות וגם את האמון שאיבדה בכוחה של האהבה. "אי החירות" הוא סיפורה הנוגע ללב של חנה, אך גם סיפורם הגדול של היהודים שדרכו בחרדה ובהתרגשות על סיפו של העולם החדש. הוא מוליך אותנו אל הדירות הצפופות של הלואר איסט סייד בניו יורק, אל החדרים המחניקים של סדנאות היזע ואל הרחובות שוקקי החיים שהעתיקו את חיי העיירה אל העולם החדש. בתוך כל אלה ומול עוצמה בלתי- נתפסת של רוע אנושי, אבל גם בחסותה של מידה בלתי-מבוטלת של נדיבות ואהבה, נאבקת חנה לפלס את דרכה לקראת חיים של חופש, שהשגתם קשה שבעתיים בעבור אישה יהודייה. המסע הזה יהיה מלווה בכאב שיפיל אותה פעם אחר פעם. האם תמצא את הכוח לקום ממנו שוב ושוב?


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

פנגיאה

יותר מכל הסיפורים שנהג מרקוס לספר לשלושת בניו, הלהיב את דמיונם הסיפור על פנגיאה, אותה יבשת קדומה, שלמה ורבת הוד, שרעש גדול עלה לפתע יום אחד מתוך קרביה, ביתר את חלקיה, והרחיק אותם זה מזה. מרקוס ובניו הם חלק ממשפחה יהודית שאחר תהליכי בנייתה והתפרקותה עוקב הספר שראשיתו בשלהי המאה ה 19, וסופו במחצית הראשונה של המאה ה-20. על רקע אירועים היסטור...

more information

ספר הדקדוק הפנימי - רומאן

רומן. על רקע שכונת בית הכרם בשנות השישים עוקב הספר אחר עולמו הפנימי של אהרון במשך ארבע שנים של התבגרות מעוכבת, מגיל אחת עשרה וחצי ועד אחרי גיל חמש עשרה. מילד מוצלח שזוכה תמיד לשבחים על המצאותיו מלאות הדמיון הופך אהרון למישהו שהחיים פסחו עליו, ובמקום להשתתף עם בני גילו בכניסה המרגשת אל עולם המבוגרים הוא מתבונן בה מבחוץ, בזעזוע. תחת מבטו נח...

more information

הילד של לגיון הזרים

בדירה קטנה בתל אביב של תחילת שנות השישים גרים שלושה: אבא, אימא וילד. את הדלת הם לא פותחים סתם. תמיד יוכלו לבוא הנושים ולעקל את מה שעוד לא נלקח. הם זוכרים חיים אחרים. פעם היה להם הרבה יותר, גם תקוות וחלומות. אבל המפעל המשפחתי ספק־נשרף ספק־הוצת, ואותה אש ממשיכה לדלוק בחייהם. בין אלכסנדריה לתל אביב, בין בתי מידות, משרדי ממשלה, שיכון ומעברה, ...

more information

בחורים טובים

רומן. במרכז הסיפור פורחת אהבתם של שמשון אמסילי, מלך העולם התחתון, ושרית אשתו היפהפייה. סביבם נרקמת עלילה המתארת את עולם הפשע הישראלי.

more information