Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

כשאייכמן נכנס אלינו הביתה Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: האוזנר-רוה, תמי, האוזנר, עמוס

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Biography,Non-fiction,Holocaust
Publisher: ידיעות ספרים
Publishing year: 2022
Narrator: לוין תמר, שחרון אבי
Length: 04:56 Hours / 194 Pages

Book summary:

"בסלון הבית שלנו היו דלתות הזזה עבות. מבעד לדלתות הללו חדרה השואה לאוזני, ללבי ולתודעתי, ועיצבה את עולמי. הנה אני, ילדה בת 14, ואחי עמוס, רק בן 11, עוברים כאילו במקרה ליד הדלת, וכשאיש לא שם לב נצמדים אליה מרותקים ואחוזי אימה ממה שסופר מעבר למחיצה. אני רוצה לברוח אך נשארת". כשאייכמן נכנס אלינו הביתה רצוף תובנות וגילויים חדשים ממקור ראשון על היום שבו נודע להאוזנר על התפקיד ההיסטורי שהוטל על כתפיו, על הלילה נטול השינה שבו ניסח את נאום הפתיחה הנוקב שלו בשם ששת מיליון הקטגורים, על ההכנות המדוקדקות לקראת עדות ק. צטניק, על ההתכתבות במשך המשפט ולאחריו עם דוד בן-גוריון, על ההתחבטויות בעניין עונש המוות, על הרגע המצמית שבו התקבלו בבית מכתבי שטנה נושאי צלבי קרס ועל הפעם היחידה במשך כל המשפט שבה מחה גדעון האוזנר דמעה מעינו.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

לבד ביחד

אשתו של אנדריי סחרוב, הדיסידנט ואבי פצצת המימן הסובייטית מתארת את החיים שלה ושל בעלה בגלות פנימית בברה"מ, את ההטרדות של אנשי הביטחון, ואת חוויותיה האחרונות בארצות הברית.

more information

גטי הגדול - סיפור חייו ואהבותיו של פול גטי

גטי הגדול הוא סיפור חייו ואהבותיו של פול גטי, האיש שהיה איל נפט, מאהב ראוותני, אספן של מניות נפט, אמנות ונשים, בעל בוגדני, סנוב חברתי, מעריצו של היטלר, סופר ואיש עסקים בה"א הידיעה. פול גטי היה כל אלה והרבה יותר. מקום נכבד יוחד לו בספרי ההיסטוריה, וזאת בשל יתירת ההון הגדול ביותר המצוי בידי משפחה אחת יחידה באמריקה, משפחתו, מקום שהקנה לפול ג...

more information

הרב שלי - יומנה של רבנית

שגרת חייה של משפחה דתית כפי שהיא מתגלמת ביומן שכותבת אשת הרב. סיפורו של רב אלמוני מגטאות רומניה, רועה נאמן לצאן מרעיתו אשר ביתו פתוח יום וליל אל הבריות כדי להיטיב לעזור, לנחם, לתמוך ולנחם.

more information

מתוך ההפיכה - בין חומות ירושלים במצור בתש"ח

הרובע היהודי של העיר העתיקה של ירושלים עלה בלהבות. בי"ט באייר תש"ח, לאחר מצור ממושך וקרבות קשים ומרים, נכנעו מגיני הרובע ותושביו ללגיון הערבי. הנשים והילדים פונו לקטמון וכל הגברים נלקחו בשבי, ביניהם הרב מן ההר, אביה של המחברת. ירושלים נקרעה לשניים והעיר העתיקה, ליבו של העם היהודי, נפלה בידי האויב. מתוך ההפיכה הוא סיפורם של העיר העתיקה ותו...

more information