Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

שדים יהודים - קטלוג מוער Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: דגן, חגי

Formats: Format iconMP3  MP3
Format iconUppercase  Large print
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Judaism,Mysticism,History
Publisher: אוניברסיטת תל אביב
Publishing year: 2019
Narrator: דנן אמנון
Length: 15:11 Hours / 351 Pages / 1 Large Print pages

Book summary:

יהודים האמינו בשדים מאז ימי קדם. שדים היו לצד בני האדם במקומות יישוב משלהם, או הופיעו בין שכניהם האנושים וניהלו איתם דו שיח. לכאורה השדים הם האחר המוחלט, כוח רב עוצמה ומסוכן המאיים על החברה מבחוץ ומבפנים, אבל לא תמיד התנהגו שדיהם של היהודים ככוחות של רוע צרוף. למעשה, בחלוף השנים עברו רבים משדי היהודים "ביות". הם נבראו מחדש בצלמם ובדמותם של אלה שהאמינו בהם. שדים יהודים נוהגים על פי ההלכה, מתפללים בבתי כנסת ואפילו לומדים עם האל ועם המלאכים בישיבה של מעלה. השדים אמנם גרמו לא מעט נזק בתעלוליהם, אבל ברגעים המכריעים ניצבו לצד אחיהם לאמונה והתאמצו למנוע גזירות ופוגרומים. הספר מציע לקורא, לראשונה, מיפוי מסודר של מסורות השדים היהודיות: מבכור מוות ומלך בלהות של ספר איוב ועד השדים הישנים-חדשים בסיפוריו של יצחק בשביס זינגר. השדים המופיעים בספרות בית שני, בתלמוד, בקבלה ובספרות ימי הביניים מופיעים כאן על-פי הסדר, בשמותיהם ובתכונותיהם, בתוספת פרשנות המבהירה הקשרים היסטוריים ותרבותיים. כל זה מוגש לקורא בלשון קריאה ונגישה, ברצינות המתבקשת ובהומור המתבקש.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

שיר מן הגבעות

’"שיר מן הגבעות" הינו סיפורה המרגש והנוגע ללב של בת קיבוץ חילונית, בדרכה הארוכה הביתה. באותנטיות נדירה, בחן ובהומור דק, חושפת הסופרת אביגיל מייזליק בפני הקורא עולם רחוק ולא מוכר, פרטים ביוגרפיים על ילדות "בבית הילדים", על ההתמודדות עם מסגרת קיבוצית צרה ומצומצמת על רקע נופים קסומים ועתירי הוד.

more information

ספר מתן תורה - מוקדש להפצת ידיעות מקוריות של נשמת היהדות, הדת וחכמת הקבלה בין שדרות העם ‬

הספר כולל שלושה קונטרסים שיצאו לאור בשנת תרצ"ג (1933): 'מתן תורה', 'הערבות', ו'השלום'; אליהן צורפו מאמרים נוספים, כגון: 'החרות' שהיה אמור להיות חלק מקונטרס רביעי.

more information

ונחני באורח מישור - ציוני דרך להורים ולמחנכים בהתפתחותם הרגשית של ילדים ונוער במשפחה החרדית

אורח חייו של הקהל החרדי שונה מזה המקובל בחברה המערבית. המשפחה החרדית מושתתת על נורמות שונות, ערכים שונים, ציפיות שונות ולכן גם דרך החינוך של ילדיה שונה בתכלית. הספר בא לסכם את הנלמד בקורסים ולאפשר נגישות לחומר, בתקוה שיוכל להועיל להורים ולמורים לנווט את דרכם החינוכית.

more information