Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

אל תשלח ידך אל הנער Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: לאו, ישראל מאיר

Formats: Format iconMP3  MP3
Format iconBraille  Braille
Format iconUppercase  Large print
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Holocaust,Autobiography
Publisher: ידיעות אחרונות
Publishing year: 2005
Length: 16:40 Hours / 350 Pages / 4 Large Print pages / 8 Braille volumes

Book summary:

אוטוביוגרפיה של הרב ישראל מאיר לאו. הספר אינו מקיף את כל חייו של הרב לאו עד למועד כתיבתו. חלקו הראשון עוסק בילדותו ובנעוריו של הרב לאו, עד לנישואיו בגיל 21. בחלקו השני מביא סיפורים אחדים מבגרותו של הרב לאו, וממחיש כיצד עיצבו זכרונות ילדותו את דרכו כרב וכאיש ציבור.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

הציפור הצהובה שרה

פולין, מלחמת העולם השנייה. אחרי ששאר בני משפחתן נלקחו ע"י הנאצים, רוזה ובתה הקטנה מרים מוצאות מסתור באסם של מכר. מרים, עילוי בתחום המוזיקה, מתקשה להישאר שקטה וללא ניע במחבוא. היא נעזרת בציפור פרי דמיונה כדי לתת מוצא למוזיקה המפעמת בתוכה, בעוד רוזה נאלצת להתמודד עם הסכנות האורבות להן במחבוא ומחוצה לו. כשהמקלט שלהן אינו בטוח עוד, רוזה נאלצת...

more information

אהבה כתובה בכוכבים - מבוסס על סיפור אמיתי

כשלגופו בגדים של קצין נאצי, נאלץ גיבור הסיפור, יהודי מעונה שנמלט מגטו ורשה, לחפש לעצמו מקום ללון כדי לשרוד. בחיפושיו הוא מגיע לגן הסקסוני, שם הוא פוגש בקסיה, משרתת צעירה ונאה של קשישה ורשאית, וזו מזמינה אותו אל ביתה. כך מתחיל הרומן הלא ייאמן של אורית רז, המבוסס על סיפור אמיתי. עלילתו נעה בין עברן של הדמויות לבין ההווה שלהן, בין הצורך ההיש...

more information

האיש מן הצד האחר

מה חושב ילד החי בימי המלחמה בוורשה הפולנית על היהודים הסגורים בצד השני של חומת הגטו? מה מבין מריאן ומה הוא מרגיש כשעליו לעזור לאביו החורג להבריח מזון דרך נקבות הביוב לתוך הגטו? יום אחד נגרר מריאן אחרי שני פרחחים ומשתתף בסחיטת כסף מיהודי הבורח מהגטו. אמו תופסת אותו, ואז לפתע מתגלה לו סוד שמשנה את חייו ומוביל אותו, שלא במתכוון, למשך יום אחד...

more information

עקבות 2 - עמק העקבות הכחולים

ספרות נוער דתית. “זה יהיה בסדר, אני בטוחה שתסתדרי!” קראה האישה מהרציף וכמעט הטילה את תינוקה השמנמן אל הקרון, אל בין זרועותיה של אוי, “אה, וקוראים לו מילו!” דלתות הרכבת נסגרו. החיילים הרימו את כסוי המיטה של אמיליה, הסתכלו גם מתחת, ומשם, למרבה האימה, נגשו ישר אל הארגז הגדול. הוא לא היה נעול, והם פתחו אותו. ללא מחשבה זינקה אוי קדימה, כאילו ה...

more information