Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

הרבי מקרן הרחוב - סיפורים מופלאים על ר' שלמה קרליבך Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: הלברשטאם-מנדלבאום, יוטא

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Judaism,Stories,Biography
Publisher: רשימו
Publishing year: 2010
Translation: מאנגלית: דוד הלל.
Narrator: טהר-לב מיכאל
Length: 07:21 Hours / 256 Pages

Book summary:

בספר זה מתפרסמים לראשונה סיפורים נדירים ומופתיים על ר' שלמה. הסיפורים שופכים אור על צדדיה הפחות מוכרים של אישיותו המפעימה. לא רק זמר ומלחין בחסד עליון, לא רק דמות צבעונית ואהובה, אלא צדיק, צדיק גלוי-נסתר, אשר חצה את העולם לארכו ולרחבו, וניחן בכישרון בלתי נתפס לגעת בכל אדם, לחדור מבעד למעטה החיצוני שלו, ולמצוא שם מיד אור יקרות, אור של יהלום.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

עטרת זקנים - עיון מחודש בתולדותיהם של חכמים

עטרת זקנים עוסק בחקר תולדותיהם של כמה מחכמי ההלכה הנודעים בימי הביניים בצרפת, בגרמניה ובספרד. הדיון בספר מתמקד בביוגרפיות עצמן, בניסיון לפתור שאלות קשות שמנסרות בעולם המחקר זה שנים רבות. מחברו מבקש להסתמך בו על דברי קודמיו כדי להוסיף עליהם נדבך חדש, אך לוודא תחילה שהיסודות הראשונים הונחו כהוגן ואיננו משתתפים בבנייתו של מגדל עקום, שעתיד לק...

more information

חלום המלך שלמה - מבחר סיפורי חכמים

שישה סיפורי חכמים, המרחיבים את הדעת ומחממים את הלב. בין הדמויות, הגודשות את הסיפורים, תפגשו את שלמה המלך, החולם שבתו נישאת לנער עני משבט דן ; את הרב שמעלקה, סוחר השמן החולם כל חייו לזכות לראות את אליהו הנביא בליל הסדר ; וגם חכם ירושלמי אחד, המנסה לרפא בת מלך בעזרת מרק אווזים. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס אל עולם של חכמה ושל רגש, של ניסים ושל...

more information

הגות בפרשיות התורה - פרשנות מקורית לפי פרד"ס, בהכוונת ראשונים ואחרונים, ובתוספת חידושים והברקות

פרשנות מקורית לפ פרד"ס לפרשיות התורה. כרך ראשון -בראשית, שמות. כרך שני - ויקרא, במדבר, דברים.

more information

הקדמות הרמב"ם למשנה

תרגום עברי מדויק בסגנון המתרגמים הקדמונים. הערות, ציונים וביאור עניני מושתת על כל כתבי הרמב"ם. מהדורה חדשה המכילה ביאורים המבוססים על כל ספרי הרמב"ם, בתוספת הפניות, ומראי מקומות.

more information