Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

היכן גר האלוהים? - ניצוצות וסיפורים חסידיים כמרפא לנפש Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: כהן, אדיר

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Judaism,Stories
Publisher: אמציה
Publishing year: 1996
Narrator: נועם משה
Length: 05:56 Hours / 241 Pages

Book summary:

ניצוצות וסיפורים חסידיים כמרפא לנפש. קטעי הומור ופרקי-שיח, דברי-שנינה ואמירות צדיקים.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

משיב מלחמה-כרך ג - שאלות ותשובות בעניני צבא מלחמה ובטחון

שלושת הכרכים של "משיב מלחמה" מכילים שאלות ותשובות להלכה ולמעשה ששאלו חיילי צה"ל ומפקדיו בזמן כהונתו של הרב שלמה גורן, כרב הראשי של צה"ל. שני הכרכים הראשונים עוסקים בשאלות ותשובות הנוגעות לאורח חייו של החייל כפרט וכיחידה, ולהלכות מלחמה ובטחון. ואילו הכרך השלישי מוקדש ברובו להיתרי העגונות של נעדרי הקרבות ביבשה, באויר ובים.

more information

החוקרים 5- בתעלומת משפט ביליס

תארו לעצמכם שהייתם מגיחים ממעבר סודי הישר לתוך קהל משולהב של זרים, המצטופפים ברחוב רוסי. הייתם רוצים לבדוק מה בדיוק קורה. להבין מדוע מתאספים סביב נאשם יהודי המובל לבית המשפט. אבל אז- היו חוטפים אותכם!! לא סתם חוטפים. לוקחים רק שנים מכם לדירה קטנה ברחוב צר ובתוכה- עורכים חקירה! היו שואלים אתכם שאלות משונות: מה זה המספר שלש -עשרה ביהדות? הא...

more information

ספר שערי העבודה - להחסיד רבינו יונה גירונדי

בספר יבוארו דרכי עבודות התפילה ועבודת הקורבנות. בספר נכללים גם המאמרים "יסוד התשובה", "ספר היראה" ו"אגרת התשובה".

more information

ספר שיח חסידים - ווארקי, אמשינאוו

ספר שיח חסידים, ובתוכו יאיר שני המאורות: אמרות טהורות : לקוטי דברי תורה לפי סדר פרשיות התורה : בדרכי רבותינו : הליכות והנהגות, עובדות וסיפורים.

more information