Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

בעקבות המחשבות - על היקום, על הטבע ועל האדם Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: ינאי, צבי

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Science,Non-fiction
Publisher: פואטיקה
Publishing year: 1994
Narrator: ליכטנשטיין ערן
Length: 13:32 Hours / 303 Pages

Book summary:

האם יש סוף לידע? מדוע את הטבע מענין רק סקס? מדוע מחשב אינו יכול לפהק? האם ליופי יש בסיס ביולוגי? האם כדאי להאמין לאסטרולוגים? תשובות לשאלות אלו ורבות אחרות.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

שלוש הדקות האחרונות - השערות על גורלו הסופי של היקום

כיצד יבוא קץ על היקום? האם יהיה זה בהתרסקות אדירה, שתכלה בן רגע את כל מה שנוצר במפץ הגדול ובמשך עידנים לאינספור שבאו בעקבותיו? או שמא בקול דממה דקה-באפלה נצחית ועגומה, שבה כל הכוכבים מתים זה מכבר, וחורים שחורים מפלצתיים זוללים את שרידיהן האחרונות של גלקסיות כבויות? נגזר על עולמנו שלנו להפוך לאפר לוהט, בחומה של השמש הזקנה שעתידה בעוד כחמיש...

more information

משפטי גדל ובעיית היסודות של המתמטיקה

זה כמאה שנים נמצאת המתמטיקה במשבר בכל הקשור ליסודותיה ולאמינות משפטיה. עובדה זו הובילה לגיבוש זרמים פילוסופיים שונים ביחס למהותה וליסודותיה של המתימטיקה, וגם לעריכת תכניות מחקר גדולות שנועדו להוכיח את צדקתם של זרמים אלו. מחקר מתמטי זה הניב אחדים מהמשפטים החשובים ביותר בתולדות המתמטיקה, והבולטים שבהם הם משפטי אי - השלמות של קורט גדל. על מש...

more information

המכונה הירוקה - אקולוגיה והאיזון בטבע

גשם חומצי, הרס היערות, החור באוזון, אפקט החממה. סיסמאות אלה ואחרות נשמעות כבר זמן מה, לעתים ע"י פעילים ירוקים שונים ולעתים מפי פוליטיקאים. כמעט לא עובר יום מבלי שהתקשורת מדווחת על אסון כזה או אחר. בהמולה האקולוגית הזו נשכח לעתים קיומו של מדע האקולוגיה. הספר דן בשאלה "מה אקולוגים עושים?" ובהבדל שבין פוליטיקה ירוקה והבסיס המדעי שלה.

more information

בני מיננו - מי אנחנו- כיצד נוצרנו? : האם נוכל לשרוד?

כיצד, מתי, היכן ובאילו נסיבות הופיע לראשונה האדם עלי-אדמות? כיצד אירע שמכל בעלי-החיים, דווקא האדם, ורק האדם הזדקף, המציא ויצר כלים לשימושו, פיתח לשון והמציא את הכתב? מדוע יש לאדם שיער על ראשו, וכתמי שיער קטנים בבתי-שחיו ובערוותו, ואילו רוב חלקי גופו, שלא כגופם של רוב בעלי החיים, עירומים וחלקים? מדוע הטילו רוב התרבויות איסור חמור על גילוי-...

more information