Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

בינת האינסוף Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: טגור, רבינדרנת

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Religions,Mysticism
Publisher: גל
Publishing year: 1995
Translation: מאנגלית : יחיאל כרמון.
Narrator: קל אסתר
Length: 07:35 Hours / 196 Pages

Book summary:

"יום קדום וישן נושן זה של ארץ חוזר בוקר בוקר ונולד מחדש. מתרונן הזמר ושב ומתרונן, כמנגינת יום בראשית לבריאה". בשפה עשירה ומתנגנת מעלה בפנינו המחבר את חכמת הודו העצורה בכתבי האופנישאדים, חכמת חיי טוהר, ומלאות הנובעת מתוך עצמה. לכל המחפש דרך לחיים רוחניים, דתי כחילוני, ספר זה בעברית, מראה את הדרך, בתפיסה עתיקה חדשה.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

נתיב המחשבה של עמנואל לוינס

המחשבה הפילוסופית של עמנואל לוינס התפתחה ועברה תמורות במשך קרוב לשישים שנה. אפשר לזהות בה שלושה שלבים עיקריים: היצירות שנכתבו לפני המלחמה; אלה שפורסמו בשנים 1961-1945, ששיאן בכוליות ואינסוף, ספר שבו מקנה לוינס להגותו האתית צורה שלמה ראשונה; והכתבים שראו אור אחרי 1961, שהמרכזי בהם הוא אחרת מהיות או מעבר למהות. בספר זה נעשית הפילוסופיה של ל...

more information

וידוי

במוקד החשיבה של טולסטוי עמדה תמיד השאלה המעסיקה רבים גם היום: איך יכול האדם – כפרט וככלל – להתגבר על הרוע, על האלימות, על המופקרות, על הסבל, על חוסר המשמעות בחיים ועל המוות. "וידוי" הוא תיאור אוטוביוגרפי של טולסטוי את מאבקו במשבר אמצע החיים. הוא מתאר את חיפושו אחר תשובה לשאלה: אם אלוהים אינו קיים, והמוות הוא ודאי, מה משמעות החיים? טולסטוי...

more information

זן שאלות ותשובות

הדרך הטובה ביותר להבין מהו זן ואת עצמך היא לשבת זה - זן. אך גם שיחות והסברים עשויים להיות חשובים ומועילים למי שרוצה להתאמן ולהתפתח. הספר מנסה לענות בקצרה על רוב השאלות שעשויות להתעורר אצל מתאמן הזן בשנות אימוניו הראשונות. התשובות הניתנות הן רק נקודת מוצא ללמידה של המתעניין, לא הסיום. ההבנה תתפתח ותושג במהלך אימוני הזה - זן.

more information

גאולה וכוח לתולדות הנצרות בימי-הביניים - מבחר מאמרים

קובץ מסות המנסה לשפוך אור על עולם האמונה הנוצרית בימי-הביניים ועל קשריו המורכבים עם עולם המעשה.

more information