Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

בדרך להיות אני - רשימות מהמועדון האונקולוגי Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: שמואלי, עמיר

Formats: Format iconBraille  Braille
Format iconUppercase  Large print
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Non-fiction,Health care and Medicine,Psychology,Personal Empowerment
Publisher: שתים
Publishing year: 2023
Length: 224 Pages / 3 Large Print pages / 5 Braille volumes

Book summary:

אחד המרכיבים העיקריים של ״מתנת הסרטן״ הוא שמשהו נפתח בתוכי ונענה לקריאה, לשאלה, הקיימת תמיד אך נופלת על אוזניים חירשות: ״מי אני?״ יש צורך ללמוד להישאר אל מול השאלה ללא מילים. עם קצת התעקשות, עולה תחושת חוסר, געגוע. תחושת חוסר זו היא המקור, המנוע של כל השאר. זהו הדחף לחיפוש אחר הניסיון להיות באמת: להיות אני לא כאינרציה חסרת חיים וכמכלול של תגובות אוטומטיות למציאות, אלא מצורך פנימי להיות אני אחר, נאמן למהותי, משתתף ככל יכולתי בחיים שבהם זכיתי. עמיר שמואלי הוא פרופסור אמריטוס לכלכלת בריאות באוניברסיטת העברית, במשך עשרות שנים חתר להבנת העולם ועצמו במסגרת קבוצות העבודה של גורדייף — מורה שנטל על עצמו לעורר את בני דורו במערב לצורך בהתפתחות פנימית שתאפשר להם להיות מודעים לעצמם ולמשמעות האמיתית של קיומם על פני כדור הארץ. כאשר אובחן כחולה סרטן מצא עמיר שהשאלות שליוו אותו רוב חייו זוכות למשמעות נוספת ולדחיפות חדשה.


 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

הפטנטים של אודטה

פתרונות מדליקים בכל מיני שטחי חיים. מקבץ מצחיק, יעיל-פעיל של רעיונות ערמומיים, פטנטים ועייצס, עם כתובות טובות וטלפונים מדויקים.

more information

כפירותיו של הרמב"ם - לפי משנה תורה, מורה הנבוכים ויתר ספריו

מזלו של הרמב"ם הוא כי רוב לומדי משנה תורה אינם מכירים את הפילוסופיה של ימי הביניים, וכך אינם מבינים כי מאחורי ההוכחה לקיום אלוהים שבתחילת משנה תורה מסתתרת כפירה בסיסית בפסוק "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ". הספר כפירותיו של הרמב"ם פורס עמדותיו הסודיות של הרמב"ם בנושאים העומדים בליבת התיאולוגיה היהודית: חידוש העולם, השארת הנפש, תחיית...

more information

להציל את ישראל

מדינת ישראל היא פלא. שום אומה אחרת לא עשתה את שעשינו אנחנו: להקים בית לאומי מחדש אחרי אלפיים שנה. שום דמוקרטיה מתקדמת לא הצליחה לשגשג כפי שאנחנו משגשגים: אחרי שואה ותחת הר געש. למרות כל הצרות, הבעיות, החסרונות, הקשיים והפגמים - החלום הציוני הוגשם. עם ישראל חי ומדינת ישראל חיה. לבנינו ולבנותינו יש בארץ אבותינו את שלסבינו ולסבותינו לא היה: ...

more information

במקל מתקפל

אנתרופולוגיה של נכות. עולמם של אנשים עוורים בישראל

more information