Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

קבלה באור בהיר - דרך החוויה אל תורת הנסתר Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: אריכא, יגאל

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Judaism,Non-fiction
Publisher: אריה ניר
Publishing year: 1996
Narrator: שפירא חני
Length: 11:09 Hours / 295 Pages

Book summary:

ספר בהיר וידידותי, הפותח את השער אל עולמה הקסום של הקבלה. צעד צעד בדרך חוויתית ומרתקת, מתפזר ערפל הסוד והמסתורין האופף תורה מיסטית עתיקת יומין זו, והיא מוארת באור חדש, רלוונטי ומעשי לחיינו כאן ועכשיו. לאורה של הקבלה מתבהרים מושגים, חלקם מוכרים ואחרים עלומים, ביצירה, במדע, באמונה, באהבה ובקשר בין אדם לרעהו. כיצד ניתן לרתום כוחות על להפיג את מצוקת החיים? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, מדוע ולמה? מהי הדרך לזוגיות אידיאלית והרמונית? מהי משמעות קיומנו, ומה מקומנו בתכנית האלוהית? בשאלות אלה ואחרות עוסק ספר מקיף ומעמיק זה. מבלי לוותר על הסברים נהירים ביותר על אילן הספירות הקבלי, העולמות העליונים וחוכמת הזוהר, מפליג הספר גם אל מחוזות האגדה והמיסטיקה. כך מתבהרים מסתורי הגימטריה, סוד צירופי האותיות, טכניקות של מדיטציה ו"תיקשור" ורזי הקבלה המעשית. לצד סיפורי צדיקים שוזר המחבר, יגאל אריכא, סיפורים מופלאים מחוויתיו האישיות, מניסיונו ומהתנסויותיו בשבילי הקבלה.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

המחשבה היהודית לגווניה - מן הכוזרי ועד ללוינס - פרקי יסוד בהגות היהודית

המחשבה היהודית היא אוקיינוס עמוק של אמונות ודעות, שאלות ותשובות. "המחשבה היהודית לגווניה" הוא מדריך בים המחשבה הגדול והמרתק הזה. הספר דן בסוגיות המרכזיות שהעסיקו את חכמי ישראל מאז ועד היום: אמונה וכפירה, שכר ועונש, טעמי המצוות ובחירת ישראל, העימות עם הדתות האחרות והמפגש עם הפילוסופיה – מיוון העתיקה ועד הפוסט־מודרניזם. באמצעות משלים ודימוי...

more information

בין מציאות לדמיון - עשרים סיפורים עממיים ממרוקו

עשרים סיפורים מאוצר התרבות העממית המרוקאית, ברוח המסורת הספרותית הערבית המשמרים את מסורת הסיפור שבעל פה.

more information

מדרש רבה - מגילת אסתר - עם הפירושים עץ יוסף, ענף יוסף, יד יוסף

מדרש רבא על מגילת אסתר, עם הפירושים עץ יוסף, ענף יוסף ויד יוסף, במהדורה חדשה מפוארת ומשוכללת מוגהת ומתוקנת, מאת חנוך זונדל בן יוסף מביאליסטאק. חלק מתוך מדרש רבה לחמישה חומשי תורה וחמש מגילות.

more information

מילים פשוטות

"מילים פשוטות" הוא ספר הגות יוצא דופן. מטרתו לקלף את שכבות התחכום המלאכותי שאופפות את שפת היום־יום שלנו, ולהשיב לקוראיו את היכולת לחשוב ולדבר במילים פשוטות. בכל פרק בספר מובא דיון מקורי ומעמיק במילה אחת. מילים פשוטות כמו "חברים", "אהבה", "טבע", "מוות" ו"אמונה" מקבלות חיים חדשים, ואנו מתוודעים לכוחן הפלאי. הקריאה בספר אינה דומה למסע אל יבש...

more information