Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

מזג אוויר נפלא צפוי מחר Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: דולן, צפורה

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Stories
Publisher: זמורה ביתן
Publishing year: 1988
Narrator: מוסקוביץ מלכה
Length: 09:57 Hours / 167 Pages

Book summary:

קובץ סיפורים המתרחשים בתל-אביב של שנות השבעים והשמונים. הגיבורים שנידונו למודעות עצמית חריפה, עסוקים כל ימיהם במשא ומתן פנימי, המעבד ללא הרף ובאופן אובססיבי את פרטי המציאות של חייהם. ולמרות שהמציאות היא תמיד עלבון לחלום, הם נאחזים בנחמות הקטנות של החיים, עדיין מקווים שמזג אוורי נפלא צפוי להם, ודאי לא היום, אבל אולי מחר.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

אהבה בימות אלצהיימר - סיפורי אהבה על זוגיות לצד מחלת האלצהיימר

מהי משמעות האהבה לצד מחלת האלצהיימר? בספר זה מנסה המחברת לדון בשאלה זו לאחר שיצאה למסע אישי ומחקרי מרתק במפגש עם זוגות ומשפחות החיים עם בן משפחה חולה אלצהיימר. אחת התובנות העיקריות העולות מן המחקר היא הבחירה בטוב וביפה כערך קיומי, גם בעיתות מצוקה קשה, ומתוך האובדן והכאב הכרוכים בהתמודדות עם האלצהיימר. מטרתו של הספר היא לאפשר לקוראות ולקור...

more information

אחותי - סיפורים

אחרי נפילת פולין וחלוקתה בספטמבר 1939, עבר יוש רורמן מאיזור הכיבוש הגרמני לשטח המזרחי שבשליטת ברית המועצות. אותה שנה הגיע עם חברי הכשרתו, לליטא. עם פלישת צבאות גרמניה לרוסיה הגיע עם חבריו לאסיה הרוסית. משני עברי הגבול שבין מציאות לבין ההזייה, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה ובסופה, מחפש המחבר את אחותו. התגלמותה בנשים שונות הניקרות בדרכו, דר...

more information

חכי לי ר

גיבורי כל אחד מ- 13 הגיבורים של הספר לכודים במלכודות מסובכות ומסוכנות: כל אחד מהם מסתיר משהו אפל מעברו, משהו שמתפרץ בלי שליטה וגורר את גיבוריו אל התהום. הדמויות מורכבות ומסתירות סוד ובמהלך פיענוחן מתגלים קשרים מצמררים בין סטיות מיניות, יצרים אלימים, פרשות חיים סבוכות, תאוות בצע ואכזריות, ושאיפה לשלמות. גיבורי הסיפורים מסתחררים סביב תאוותם...

more information

החיים - שנים-עשר סיפורים ונובלה

הסיפורים מגוללים פרשיות מן העבר הרחוק והקרוב של הסופרת. הנובלה, ששמה כשם הקובץ כולו, "החיים", שונה באופייה מהסיפורים — בתוכן ובסגנון. מתואר בה ערב אחד שבו מתכנסת חבורה של גברים ונשים לארוחה אקזוטית בבית מפואר בפאתי מושב, רחוק מעיבורה של תל אביב. זהו ערב בורגני, נהנתני, גדוש גינונים ומחוות ריקים שהסופרת מאירה באור אירוני חריף. המסגרת הבורג...

more information