Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

פיצות, איקאה ודילמת האיש השמן - שיפור תהליך קבלת ההחלטות שלנו באופן אקטיבי ופסיבי Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: יסעור, יוסי

Formats: Format iconMP3  MP3
Format iconBraille  Braille
Format iconUppercase  Large print
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Non-fiction,Economy,Psychology
Publisher: מטר
Publishing year: 2019
Narrator: פנקס אורי
Length: 03:26 Hours / 167 Pages / 1 Large Print pages / 2 Braille volumes

Book summary:

"הוא בכלל לא טיפש, התלמיד הזה. הוא יודע שאם יהיה לו ציון 55, הוא יהיה חייב ללכת למועד ב´, וההחלטה שלו תהיה פסיבית כי אין לו ברירה. לעומת זאת, אם הציון שלו יהיה 60, הוא לא יהיה חייב לגשת למועד ב´ – ואז הוא יצטרך לקבל החלטה אקטיבית, ללמוד מחדש את החומר ולגשת שוב למבחן". זוהי דוגמה אחת מני רבות בספר פיצות, איקאה ודילמת האיש השמן לשימוש בהחלטות אקטיביות ופסיביות, ולאופן שבו נוכל לשפר את קבלת ההחלטות שלנו בתחום האישי, בתחום העסקי ובתחום הציבורי. באופן משעשע ונהיר, תוך הסתמכות על מחקרים רבים ועל תיאוריות בתחום, מצביע פרופ' יוסי יסעור על כשלים באופן קבלת ההחלטות ובדרך החשיבה שלנו, ומציע דרכים מקוריות ויצירתיות לשיפורן באמצעות שימוש מודע בהחלטות אקטיביות ופסיביות, בחינה ושינוי של ברירת המחדל שלנו ועוד.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

הפטנטים של אודטה

פתרונות מדליקים בכל מיני שטחי חיים. מקבץ מצחיק, יעיל-פעיל של רעיונות ערמומיים, פטנטים ועייצס, עם כתובות טובות וטלפונים מדויקים.

more information

כפירותיו של הרמב"ם - לפי משנה תורה, מורה הנבוכים ויתר ספריו

מזלו של הרמב"ם הוא כי רוב לומדי משנה תורה אינם מכירים את הפילוסופיה של ימי הביניים, וכך אינם מבינים כי מאחורי ההוכחה לקיום אלוהים שבתחילת משנה תורה מסתתרת כפירה בסיסית בפסוק "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ". הספר כפירותיו של הרמב"ם פורס עמדותיו הסודיות של הרמב"ם בנושאים העומדים בליבת התיאולוגיה היהודית: חידוש העולם, השארת הנפש, תחיית...

more information

להציל את ישראל

מדינת ישראל היא פלא. שום אומה אחרת לא עשתה את שעשינו אנחנו: להקים בית לאומי מחדש אחרי אלפיים שנה. שום דמוקרטיה מתקדמת לא הצליחה לשגשג כפי שאנחנו משגשגים: אחרי שואה ותחת הר געש. למרות כל הצרות, הבעיות, החסרונות, הקשיים והפגמים - החלום הציוני הוגשם. עם ישראל חי ומדינת ישראל חיה. לבנינו ולבנותינו יש בארץ אבותינו את שלסבינו ולסבותינו לא היה: ...

more information

במקל מתקפל

אנתרופולוגיה של נכות. עולמם של אנשים עוורים בישראל

more information