Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

וייטנאם - מלחמת 10,000 הימים Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: מקליר, מייקל

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: History,Wars and battles,Non-fiction
Publisher: מערכות, משרד הביטחון
Publishing year: 1993
Translation: עודד דגן.
Narrator: בועז אמיר
Length: 19:39 Hours / 391 Pages

Book summary:

ספר זה עוסק בעיקר במדיניות האמריקנית ביחס לוייטנאם ובהשלכותיה. מלחמה זו, שהיתה הארוכה יותר והשנויה במחלוקת ביותר מכל המלחמות בעת החדשה נותרה עדיין בלתי מובנת לרבים מן האנשים שנפלו לה קורבן. הציבור האמריקני ראה את העובדות מדי יום. אחרי ככלות הכל היתה זו המלחמה הטלוויזיונית הראשונה. אך עם זאת, רבות מן העובדות הוסתרו ממנו לזמן רב. במבט לאחור אין כמלחמת ווייטנאם מלחמה המעלה בפני העולם החופשי את שאלת תכליתה ומשמעותה של המלחמה המודרנית ותפקידיה ה של החברה הדמוקרטית בפתרונה של שאלה זו. האם 10.000 ימי לחימה בוייטנאם עונים על שאלה זו? לקורא הפיתרונים.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

ילדי הלך לאן? - פרשת ילדי תימן, החטיפה וההכחשה

נחטפו או לא נחטפו? היה או לא היה? האם הכל בדיה אחת גדולה? או שמא מדובר בגזל מאורגן של ילדים בחסות המדינה? כשבעים שנה חלפו מאז החלה "פרשת ילדי תימן", וצילה הכבד עדיין איתנו - מעיב על חייהן של משפחות הנעדרים ואינו מרפה מן המצפון הלאומי. למעלה מ-2,000 ילדים נעלמו בשנות הפרשה, רובם מיוצאי תימן. האם ייתכן שהיעלמותם היא רק פרי של צירופי מקרים? ...

more information

שישה חודשים ב-1945 - רוזוולט, סטלין, צ'רצ'יל וטרומן, ממלחמת עולם למלחמה קרה

בפברואר 1945 נפגשו סטלין, רוזוולט וצ’רצ’יל ביאלטה לוועידת פסגה. הניצחון על גרמניה הנאצית ובעלות בריתה נראה אז קרוב ומוחלט מתמיד. שלושת הגדולים נועדו כדי לגבש תכנית לשלום של קבע לאחר אימי המלחמה הארוכה ותלאותיה, אך ברבות הימים התברר כי ביאלטה הונחו היסודות לארבעים שנות מחלוקת ומלחמה קרה. באוגוסט 1945, כשהורה טרומן להטיל פצצת אטום על הירושי...

more information

הופקרו למוות - על הפוליטיקה של מח"ט "גבעתי" בתש"ח

בספר מתאר ומנתח המחבר את קרב הגבורה של קיבוץ ניצנים, בשבעה ביוני 1948. במהלך הקרב, הארוך והאכזרי, לא קיבלו המגינים כל סיוע מחטיבת גבעתי...במהלך חמש עשרה שעות הלחימה נהרגו 33 מגינים וביניהם שלוש בחורות, ונפצעו 26, 106 לוחמים וחברי הקיבוץ נשבו והוחזרו רק אחרי תשעה חודשים. יומיים לאחר הקרב, הפיץ שמעון אבידן, מח"ט גבעתי דף קרבי מלא שקרים, שבו...

more information

ענני סערה בשמי אירופה - אדולף היטלר, לב טרוצקי, יוסיף סטאלין, וינסטון צ'רצ'יל

ארבעה ראיונות היסטוריים עם ארבעה מנהיגים ששינו את העולם: אדולף היטלר, לב טרוצקי, יוסיף סטאלין ווינסטון צ'רצ'יל. המראיינים: ג'ורג' סילבסטר פיראק, ז'ורז' סימנון, ה' ג' ולס, קינגסלי מרטין.

more information