Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

בעקבות אתהלך Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: מרגלית, אהרן

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Judaism,Stories,Personal Empowerment
Publisher: עצמית
Publishing year: 2019
Narrator: בועז אמיר
Length: 15:50 Hours / 382 Pages

Book summary:

"בעקבות אתהלך" כשמו כן הוא. עם הוצאת הספר "אתהלך", יצא הרב אהרן מרגלית להתהלך בעקבותיו. בדרכו פגש עשרות גיבורים ואנשי חיל, מנוסים ומלומדים בהתמודדויות, שנתבעו מהם רוממות והתעלות כדי לבחור בחיים. הספר מאגד ארבעה-עשר סיפורים עוצמתיים, שכל אחד מהם מציג התרחשות בזירה שונה והתמודדות מסוג אחר, סיפורים שייגעו בכל אחד ואחת מכם ויעזרו לכם לגלות ולממש את הכוחות ואת היכולות שלכם. כתיבה: שמואל אהרן זינגר, אשר לב. "הקלטת הספר התאפשרה בתרומתו של הרב אהרן מרגלית".


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

בין משנה למדרש - קריאה בספרות התנאית

"בין משנה למדרש" מציג באור חדש את המהפכה המשפטית שחלה ביהדות בשלהי העת העתיקה. המשנה, שנחתמה בראשית המאה השלישית לספירה על ידי רבי יהודה הנשיא, הייתה ראשיתה של מהפכה נורמטיבית ופרשנית חסרת תקדים. לראשונה בתולדות התרבות היהודית, שהעבירה את מסורותיה מדור לדור, נוצרה מערכת חוקים מקיפה העומדת לעצמה, במנותק מן המקרא. ספרי החומש זכו באותה תקופה...

more information

מדרש רבה - דברים - עם הפירושים עץ יוסף, ענף יוסף, יד יוסף

מדרש רבא על דברים, עם הפירושים עץ יוסף, ענף יוסף ויד יוסף, במהדורה חדשה מפוארת ומשוכללת מוגהת ומתוקנת, מאת חנוך זונדל בן יוסף מביאליסטאק. חלק מתוך מדרש רבה לחמישה חומשי תורה וחמש מגילות.

more information

שדים יהודים - קטלוג מוער

יהודים האמינו בשדים מאז ימי קדם. שדים היו לצד בני האדם במקומות יישוב משלהם, או הופיעו בין שכניהם האנושים וניהלו איתם דו שיח. לכאורה השדים הם האחר המוחלט, כוח רב עוצמה ומסוכן המאיים על החברה מבחוץ ומבפנים, אבל לא תמיד התנהגו שדיהם של היהודים ככוחות של רוע צרוף. למעשה, בחלוף השנים עברו רבים משדי היהודים "ביות". הם נבראו מחדש בצלמם ובדמותם ש...

more information

סיפורים מהמטבח של אברימ'ל הטבח - חלק א

סיפורת דתית לילדים. אברימ'ל הטבח עובד בבית הספר "אשל אברהם" שבצפת. הוא מכין אוכל בריא וטעים והילדים אוהבים אותו מאוד. מה קרה עם אברימל הטבח ועם יהודה היהודי? מי ניצח בתחרות הלחם? מי כמעט טבע בים השחור? איך היה הטעם של התרד? על נושאים אלו ועל עוד הרבה יסופר בספר זה. מתאים לגילאי 8-10.

more information