Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

סוכן כפול - גיוס, הפעלה, תובנות Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: סגל, קובי

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: History,Wars and battles,The military and security
Publisher: אפי מלצר והמרכז למורשת מודיעין
Publishing year: 2019
Narrator: יחזקאל עודד
Length: 25:35 Hours / 458 Pages

Book summary:

מהו המכנה המשותף למוחמד אנוואר אל סאדאת נשיא מצרים, יוסיף סטלין הרודן הסובייטי מטיל האימה והקנצלר הגרמני ווילי ברנדט? כולם היו במהלך חייהם ובתחילת הקריירה שלהם "סוכנים כפולים" או חברים ברשת של סוכנים כאלו. הסוכן הכפול החל את דרכו לפני אלפי שנים בסיפורי התנ"ך, בספרים החיצוניים ובהגות של פילוסופים סיניים. הוא היה "עוף מוזר" וחריג בעולם הריגול שכונה כזכור "המקצוע השני הכי עתיק בעולם". מהפכות טכנולוגיות, פוליטיות וחברתיות במאה האחרונה הזניקו אותו בעוצמה רבה למעלה. ספר זה משרטט את סיפור הסוכן הכפול, משחר ההיסטוריה הכתובה עד ימינו אלו.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

תולדות הג'ז במאה ה-20

"תולדות הג'ז במאה ה-20" מתאר את שורשיה של מוזיקת הג'ז בארצות הברית, היווצרותה והתפתחותה במהלך המאה, ראשיתה במפגש ובהיתוך בין התרבות המוזיקלית האירופאית והאפריקאית שהתבטאו בשירת העבדים, מזמורי הדת ומופעי המינסטרלס. בהמשך מתוארים מאפייניהם של סגנונות הרגטיים והבלוז שהיו הבסיס למוזיקת הג'ז שצמחה תחילה בניו אורלינס ולימים התרכזה בעיקר בניו יו...

more information

שדים יהודים - קטלוג מוער

יהודים האמינו בשדים מאז ימי קדם. שדים היו לצד בני האדם במקומות יישוב משלהם, או הופיעו בין שכניהם האנושים וניהלו איתם דו שיח. לכאורה השדים הם האחר המוחלט, כוח רב עוצמה ומסוכן המאיים על החברה מבחוץ ומבפנים, אבל לא תמיד התנהגו שדיהם של היהודים ככוחות של רוע צרוף. למעשה, בחלוף השנים עברו רבים משדי היהודים "ביות". הם נבראו מחדש בצלמם ובדמותם ש...

more information

הכרעה - מי ניצח במלחמת יום הכיפורים?

ב־25 באוקטובר 1973 בשעה 07:00 פסק הירי. שקט השתרר בחזית הדרום, "שקט מוזר, שקט צורם באוזניים". האם המלחמה הוכרעה? עיני הלוחמים סיפרו משהו אחר. רבים חשו הקלה אבל לא חדוות ניצחון. בקריה בתל אביב נסגר חדר המלחמה ב"'בור". המפקדים ידעו שבאה שעת חשבון הנפש. גם הציבור ביקש תשובות על שאלות קשות. ביניהן: מי בכלל ניצח? בספר "הכרעה" מלווה ההיסטוריון ...

more information

גאונות וחרדה - כיצד שינו היהודים את העולם, 1847-1947

במחצית השנייה של המאה ה־19 החלה מהפכה שקטה, שמעטים בעולם השגיחו בה בזמן אמת: היהודים, שבמשך מאות שנים חיו מחוץ לחברה הכללית, זינקו אל תוך ההיסטוריה ושינו את מהלכה ואת האופן שבו אנו רואים את העולם. בכל תחום כמעט – בפוליטיקה ובכלכלה, בספרות ובציור, במוזיקה ובתיאטרון, בפסיכולוגיה ובפיזיקה וברפואה — יהודים מילאו תפקיד מרכזי בעיצוב העולם כפי ש...

more information