Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

מעגל השנה, חלק א' - אלול, תשרי Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: רוזנברג, צ

Book summary:

מספר על המנהגים והדינים הנהוגים בחודשי אלול, ותשרי. מתאים לציבור הדתי-חרדי.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

המחשבה היהודית לגווניה - מן הכוזרי ועד ללוינס - פרקי יסוד בהגות היהודית

המחשבה היהודית היא אוקיינוס עמוק של אמונות ודעות, שאלות ותשובות. "המחשבה היהודית לגווניה" הוא מדריך בים המחשבה הגדול והמרתק הזה. הספר דן בסוגיות המרכזיות שהעסיקו את חכמי ישראל מאז ועד היום: אמונה וכפירה, שכר ועונש, טעמי המצוות ובחירת ישראל, העימות עם הדתות האחרות והמפגש עם הפילוסופיה – מיוון העתיקה ועד הפוסט־מודרניזם. באמצעות משלים ודימוי...

more information

בין מציאות לדמיון - עשרים סיפורים עממיים ממרוקו

עשרים סיפורים מאוצר התרבות העממית המרוקאית, ברוח המסורת הספרותית הערבית המשמרים את מסורת הסיפור שבעל פה.

more information

מדרש רבה - מגילת אסתר - עם הפירושים עץ יוסף, ענף יוסף, יד יוסף

מדרש רבא על מגילת אסתר, עם הפירושים עץ יוסף, ענף יוסף ויד יוסף, במהדורה חדשה מפוארת ומשוכללת מוגהת ומתוקנת, מאת חנוך זונדל בן יוסף מביאליסטאק. חלק מתוך מדרש רבה לחמישה חומשי תורה וחמש מגילות.

more information

מילים פשוטות

"מילים פשוטות" הוא ספר הגות יוצא דופן. מטרתו לקלף את שכבות התחכום המלאכותי שאופפות את שפת היום־יום שלנו, ולהשיב לקוראיו את היכולת לחשוב ולדבר במילים פשוטות. בכל פרק בספר מובא דיון מקורי ומעמיק במילה אחת. מילים פשוטות כמו "חברים", "אהבה", "טבע", "מוות" ו"אמונה" מקבלות חיים חדשים, ואנו מתוודעים לכוחן הפלאי. הקריאה בספר אינה דומה למסע אל יבש...

more information