Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

אקסודוס - הסיפור האמיתי Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: חלמיש, אביבה

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: The land of Israel,History
Publisher: עם עובד
Publishing year: 1990
Narrator: אנסל אריה
Length: 18:34 Hours / 325 Pages

Book summary:

פרשת אניית המעפילים "יציאת אירופה תש"ז", אות ומופת לעלילת התקדשות וגבורה.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

ספיח

סיפור אוטוביוגראפי. תיאור ציורי מופלא ומציאותי ויחד עימו ראייה חודרת של פנימיות הדברים ותוכנם המהותי שבאמצעותה נעשים התיאורים הציוריים לרעיונות ולסמלים.

more information

גנבים בלילה - רשומותיו של ניסוי

יוסף, בן לאב יהודי ולאם אנגלייה־נוצרייה, עושה את הדרך הארוכה חזרה אל עמו, אל מולדתו, אל הקיבוץ השייך לתנועת העבודה ואל ה“ארגון” הדוגל בתגובה אלימה ובשבירת ההבלגה. על רקע עלייתו לקרקע של הקיבוץ הבדיוני “מגדל עזרא” נפרשת ברומן א"י של סוף שנות ה-30' והקונפליקטים בין היהודים, הערבים והבריטים המנסים לשווא לפשר ביניהם.

more information

כתם - פרשת רמי דותן

וכך כתבו שופטי בית הדין הצבאי המיוחד, בבואם לגזור את דינו של התת-אלוף שהורד לטוראי, רמי דותן: "הנאשם, קצין בכיר מאוד, בדרגת תת-אלוף ובתפקיד ראש להק ציוד במטה חיל-האוויר, נותן את הדין בפנינו בגין מעורבותו בפרשיות שחיתות שאין להן תקדים בהיקף ובחומרה בתולדות המשפט בצה"ל…מסכת הפשעים שטווה, משתרעת על פני שנים, חובקת יבשות אחדות והייתה קשה לפיצ...

more information

כבוד, חירות ועמל-ישרים - סיפור חיבורה של הכרזת העצמאות

בספר כבוד, חירות ועמל-ישרים יורם שחר מתחקה אחר נוסחיה השונים של הכרזת העצמאות ומברר סוגיות רבות-חשיבות, ובהן: מדוע הוכרז על הקמת 'מדינה יהודית' ולא 'מדינה יהודית דמוקרטית ועצמאית'? כיצד גובשה הקביעה שלפיה תבטיח מדינת ישראל לאזרחיה (היהודים) 'חיי כבוד, חירות ועמל-ישרים'? מדוע הוחלף בהכרזה אפיונו של היישוב מ'יהודי' ל'עברי'? באילו נסיבות הוב...

more information