Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

נקמתו של הרשל גרינשפן - הנער המתנקש והשואה Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: קוך, סטיבן

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Holocaust,Autobiography
Publisher: דביר
Publishing year: 2019
Translation: מאנגלית: שרה ריפין.
Narrator: בועז אמיר
Length: 08:20 Hours / 278 Pages

Book summary:

נער יהודי בן־שבע־עשרה, מהגר פולני עני בפריז, יפה תואר ועדין סבר, קונה אקדח, הולך לשגרירות הגרמנית בפריז ויורה בדיפלומט הראשון שהוא פוגש. היורה הוא הרשל גרינשפן, הדיפלומט הוא ארנסט פום ראט, השנה היא 1938. הסיבה להתנקשות: גרינשפן רוצה לנקום בגרמנים הרודפים את בני משפחתו בפולין. פום ראט נופח את נשמתו כעבור יומיים. גבלס והיטלר קופצים על מותו כמוצאי שלל רב. ההתנקשות תהיה תירוץ נפלא לפרוע ביהודים. היא תהיה התירוץ ל"קריסטלנאכט" – "ליל הבדולח" – שיש הרואים בו את ראשיתה של השואה. הגסטאפו אסר את גרינשפן במטרה להעמידו למשפט ראווה. אלא שמכאן ואילך נפתח קרב מוחות בין הבחור הצעיר, התמים וחסר הניסיון המשפטי, שכיכב בכותרות עיתוני העולם, לבין בכירי המשטר הנאצי. ידו של גרינשפן על העליונה. בהתבסס על מחקרים חדשים מגולל סטיבן קוך את סיפורו המדהים של הצעיר האמיץ כסיפור מתח שאין לו סוף.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

המרד ביער-הינשופים - על פי יומנו של משה בהיר, 1948-1950

סיפורו של המרד במחנה ההשמדה סוביבור שבפולין ב-14 באוקטובר 1943, המרד היחיד שהוכתר בהצלחה במחנה-השמדה כלשהו במלחמת העולם השנייה.

more information

משפט דיבה

משפט בו ליאון יוריס נשפט וקיבל קנס של לירה שטרלינג. בשנת 1964 בלונדון תבע ד"ר ולדיסלב דירינג, רופא פולני שהיה שותף לניסויים באושוויץ, את הסופר ליאון יוריס בגין הוצאת דיבה, וזאת בעקבות הספר שכתב, שבו תיאר את הניסויים שערך דירינג. דירינג טען כי השתתף בניסויים משום שלא יכול היה לסרב לפקודות. עדותה של ד"ר הובאל הביאה לזיכויו של יוריס.

more information

פפיצ'ק - הוא לא ידע את שמו

מסעו הארוך של פטר (פפיצ'ק) אחר זהותו, שנמשך יותר מ-40 שנה, וספק אם כבר הגיע אל קיצו.

more information

צליל של אנושיות - סיפור חייו של הקצין הנאצי שהציל את ה"פסנתרן" היהודי והוכר כחסיד אומות העולם

יומנו של נאצי - בנובמבר 1944, חודשים ספורים לפני שמלחמת העולם השנייה הסתיימה, ובעת שמהעיר ורשה שוקקת התרבות נותרו עיי חורבות עשנים, מתרחש מפגש אקראי ויוצא דופן, בין שני אנשים: האחד קצין ווראמכט גרמני והאחר יהודי פולני מפוחד וגווע מרעב. המקום, בניין נטשו בוורשה שהוורמאכט הפך אותו למפקדתו. שם מוצא הקצין הגרמני, וילם הוזנפלד, את מי שמתברר כפ...

more information