Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

תורת המוסר - מבוא Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: כשר, נעמי

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Philosophy,Non-fiction
Publisher: משרד הביטחון.
Publishing year: 1989
Narrator: פנקס אורי
Length: 05:48 Hours / 134 Pages

Book summary:

סדרת פרקים על תורת המוסר, אשר באה להציג את נקודת המבט המוסרית, המוחלטת, הבסיסית והנייטראלית. בספר; בעיה מוסרית, מוסר יחסי, אגואיזם,המוסר על פי קאנט, תורת מוסר אוניברסילית, צדק והגינות, מוסר כהגינות.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

כפירותיו של הרמב"ם - לפי משנה תורה, מורה הנבוכים ויתר ספריו

מזלו של הרמב"ם הוא כי רוב לומדי משנה תורה אינם מכירים את הפילוסופיה של ימי הביניים, וכך אינם מבינים כי מאחורי ההוכחה לקיום אלוהים שבתחילת משנה תורה מסתתרת כפירה בסיסית בפסוק "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ". הספר כפירותיו של הרמב"ם פורס עמדותיו הסודיות של הרמב"ם בנושאים העומדים בליבת התיאולוגיה היהודית: חידוש העולם, השארת הנפש, תחיית...

more information

למה דברים רעים קורים לאנשים טובים - מסע בעקבות התשובות שהעניקה התרבות היהודית

למה דווקא אנשים טובים סובלים? האם הגורל שולט באירועים שבאים עלינו? מה ההבדל בין תגובותיהם של גברים ונשים כאשר אסון מתרחש? מדוע אימהות יהודיות הרגו את ילדיהן בארצות אשכנז? כיצד סיפרו יהודי תימן על הגירוש שנגזר עליהם? איזה הסבר סיפק אדמו"ר חסידי למה שהתרחש בשואה? ולשם מה, למען השם, ניסה אלוהים את גיבורי התנ"ך? למה דברים רעים קורים לאנשים טו...

more information

תולדות המחשבה המדעית

אוניברסיטה משודרת. מהי פילוסופיית המדע הנכונה, אשר יבחר לו איש המדע? על הקשר הקשיח הקיים בין הפילוסופיה של המדע, ההיסטוריה של המדע והמדע.

more information

על הקריאה

חיבורו של פרוסט על הקריאה כחוויה המעצבת את אישיות הקורא ומפגישה אותו עם עצמו ועם הנצח.

more information