Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

שלוש הדקות האחרונות - השערות על גורלו הסופי של היקום Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: דייוויס, פול

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Science,Non-fiction
Publisher: הד ארצי
Publishing year: 1999
Translation: מאנגלית : תמר עמית.
Narrator: רץ איתן
Length: 06:27 Hours / 143 Pages

Book summary:

כיצד יבוא קץ על היקום? האם יהיה זה בהתרסקות אדירה, שתכלה בן רגע את כל מה שנוצר במפץ הגדול ובמשך עידנים לאינספור שבאו בעקבותיו? או שמא בקול דממה דקה-באפלה נצחית ועגומה, שבה כל הכוכבים מתים זה מכבר, וחורים שחורים מפלצתיים זוללים את שרידיהן האחרונות של גלקסיות כבויות? נגזר על עולמנו שלנו להפוך לאפר לוהט, בחומה של השמש הזקנה שעתידה בעוד כחמישה מיליארדי שנה להתנפח ללא הכר. השמש עצמה נחרץ גורלה לכבות לעד ולהפוך לגוף אפל לחלוטין בעקבות ההתנפחות האימתנית זו. ובדומה לה עתידים לכבות לבסוף שאר הכוכבים, ולילה נצחי ישרור על היקום הבא בימים, שיכיל חורים שחורים בלבד אלא אם כן תכניע הכבידה עד אז את התפשטות היקום, תאסוף לנקודה אחת את כל החומר המצוי בו ותביא ל"ריסוק הגדול". שלוש הדקות האחרונות של פול דייוויס, "ספר יום הדין" במלוא מובן המילה, מנסה להמחיש-בהסתמך על ממצאים קוסמולוגיים עדכניים אך גם בסיוע ספקולציות שופעות דמיון את אחירתו של היקום, ודן גם בגורלותיהם האפשריים של השוכנים בו.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

מחשבות על המציאות

הספר עוסק במושגים ורעיונות בסיסיים בחקר המציאות הפיסיקלית בהקשר פילוסופי רחב, ללא התייחסות להיבטים מתימטיים או טכניים. הוא דן בהרחבה בשאלות מתחום הפיסיקה הקלאסית הקשורות, בין היתר, להשערות היסודיות בפיסיקה - סיבתיות, חלל, זמן ותנועה. חלק נכבד ממנו עוסק בהרחבה ובתוכן הפילוסופי של תורות היחסות הפרטית והכללית ושל הפיסיקה הקוואנטית.

more information

חפצים שימושיים

הנרי פטרוסקי, שריתק קהל עצום של קוראים בספר שמאות עמודיו תיארו את תולדותיו של העיפרון, עוקב אחר האבולוציה של החפצים השימושיים ומגיע למסקנות מאלפות על יסודותיה ודרכיה של התרבות האנושית. אביה מולידה של ההמצאה הוא כישלונם של חפצים קיימים למלא את ייעודם. השפעותיו של הכישלון הזה הניעו עשרות ממציאים מאז ומעולם להמציא את החפץ הקטן שישנה את חיינו...

more information

בעקבות המחשבות - על היקום, על הטבע ועל האדם

האם יש סוף לידע? מדוע את הטבע מענין רק סקס? מדוע מחשב אינו יכול לפהק? האם ליופי יש בסיס ביולוגי? האם כדאי להאמין לאסטרולוגים? תשובות לשאלות אלו ורבות אחרות.

more information

המדענים הצעירים

סיפורת דתית לילדים. כל אחד היה רוצה שהילד שלו יהיה סקרן, מדען וידען. עם הספר הזה הם יגיעו לזה.

more information