Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

מחשבות על המציאות Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: שושני, יקיר

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Philosophy,Science,Non-fiction
Publisher: משרד הביטחון
Publishing year: 1999
Narrator: דיקרמן אמיר
Length: 06:07 Hours / 140 Pages

Book summary:

הספר עוסק במושגים ורעיונות בסיסיים בחקר המציאות הפיסיקלית בהקשר פילוסופי רחב, ללא התייחסות להיבטים מתימטיים או טכניים. הוא דן בהרחבה בשאלות מתחום הפיסיקה הקלאסית הקשורות, בין היתר, להשערות היסודיות בפיסיקה - סיבתיות, חלל, זמן ותנועה. חלק נכבד ממנו עוסק בהרחבה ובתוכן הפילוסופי של תורות היחסות הפרטית והכללית ושל הפיסיקה הקוואנטית.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

קהלת - הפילוסוף המקראי - המסע לעמק השאלות הגדולות

הכתוב במגילת קהלת מזמין את הקורא לחשוב בעצמו על כל הסוגיות שבהן התחבט המשורר החכם, מחבר המגילה. האם החיים הם הבלים וסבל או אושר עילאי? האם ישנה משמעות למעשינו תחת השמש? מה יהיה בסופנו? האומנם יש יתרון לחוכמה? מפני מה לא ניתן להקים משטר צודק? מהם קשרי הגומלין בין אושר לעושר ומדוע איש אוהב כסף לא ישבע כסף? מה מקור הרגשות ומה אנו יודעים על ה...

more information

הפוליטיקה ספרים א-ב

בתרגום זה מובאים שני הספרים הראשונים של מה שנקרא 'ספר המידות לניקומאכוס', והוא (כנראה) רשימות ההרצאות של אריסטו על תורת המידות כפי שרשם (או עיבד) אותן בנו ניקומאכוס. מכאן צורת הספר ואופיו המיוחד: הוא אינו 'שיטתי' במובן הרגיל של המילה ואף אינו פסקני, אלא 'דיאלקטי', כלומר שואל ומשיב, מציע, מרחיב, חוזר, מתקן, מגלה את דעתו רק לאט. הוא סופר לא...

more information

העולם לא יכול להתקיים בלעדיך

היום בו נולדת, אמר הבעל שם טוב, הוא היום בו החליט הקב"ה, שהעולם לא יכול להתקיים בלעדיך. מדריך למציאת הייעוד/השליחות שלך בעולם. הוא יוביל אותך למסע אל תוך עצמך בין תובנות מעולם הפילוסופיה היהודית וכלים מעולם האימון, ויחזיק לך את היד בדרך לאחת המתנות העוצמתיות ביותר שאדם יכול לבקש - לחיות בכל רגע ורגע בתחושה שהוא משמעותי.

more information

תורת המוסר - מבוא

סדרת פרקים על תורת המוסר, אשר באה להציג את נקודת המבט המוסרית, המוחלטת, הבסיסית והנייטראלית. בספר; בעיה מוסרית, מוסר יחסי, אגואיזם,המוסר על פי קאנט, תורת מוסר אוניברסילית, צדק והגינות, מוסר כהגינות.

more information