Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

הפן האחר - צעיר יהודי ששימש כסוכן בשירות הביון הנאצי בתקופת המלחמה Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: איל, אלדד

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Holocaust
Publisher: פרדס
Publishing year: 2017
Narrator: טימור משה
Length: 37:56 Hours / 510 Pages

Book summary:

‫גיבור הספר, מוריץ רוטנשטיין, היה בחור יהודי משכיל, אינטליגנטי מאוד, בוגר ה"סורבון" בפאריס בהצטיינות, ובן לאחת המשפחות היהודיות הוותיקות, המבוססות והידועות ביותר בעיר. אולם, כפי שיתואר, נסיבות המלחמה ויד המקרה, גלגלו אותו בעורמה ולא מדעת, לעבודה בתפקיד נכבד ומעניין בשגרירות גרמניה בבוקרשט, ומשם להכשרתו המקצועית בגרמניה והפיכתו לסוכן ביון מיומן, מוערך ופורה מאוד, בשירות הביון הנאצי ה־ABWHER. למרבה הצער, עם שובו מגרמניה, פעילותו המודיעינית הענפה, היסודית והמסורה של מוריץ, מילאה עבור מפעיליו תפקיד מרכזי ביותר וסייעה רבות בידי הנאצים בפעילותם הנפשעת כלפי יהדות רומניה, כחלק מ"הפתרון הסופי" השטני, שננקט על ידם בשיטתיות נגד כל יהודי מדינות מזרח אירופה. הקהילה היהודית ברומניה, הייתה אחת הגדולות והמפוארות מבין כל מדינות אירופה, ומנתה בשיאה, כ־700.000 נפש, שכמחציתה הושמדה באכזריות שלא תתואר, במהלך המלחמה.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

עם בוא הזיכרון

בהשפעת רישומם של האירועים הדרמטיים שהתחוללו בארץ בשלהי שנות השבעים - ובעיקר המגעים שהוליכו לחתימת הסכם השלום עם מצרים - מעלה שאול פרידלנדר את זיכרונות ילדותו. הוא נולד בפראג בשנת 1932 ועד שעלה לארץ ב - 1948 על סיפונה של האונייה "אלטלנה" החליף זהויות במאבק ההישרדות. פאבל, הילד היהודי המאושר בפראג של שנות השלושים הפך לפול - אנרי, יתום צרפתי...

more information

לך-לך, בני

נתיב היסורים של המחבר, חיים שפירא, צעיר יהודי במרחבי ברית המועצות בשנות מלחמת העולם השניה. מתאים לציבור החרדי והדתי.

more information

לקום מחדש

חשבון הזמן אבד להם. בלא מזון, פצועים וחלשים מכדי לדבר עשו את דרכם אל הגבול. כוחותיהם אפסו, ורק כוח הרצון החזק כפלדה, סייע להם כשפסעו צעד אחר עצד במדרונות התלולים." סיפור בריחתם של גיבורי הספר מאושוויץ, הישרדותם ומלחמתם בגרמנים הוא סיפור מופלא ומעורר השתאות המבוסס על עדויות חיות ועל מחקר שכלל סיורים בזירת ההתרחשות.

more information

מי אתה אדון גרימק?

נתן גרוס - במאי סרטים, משורר, עיתונאי, מבקר קולנוע, איש קראקוב (1919), בוגר הגמנסיה העברית והמכון הממלכתי לקולנוע בעירו, מתאר בספר זכרונותיו ממלחמת העולם השניה את המאבק לחיים ולמוות - שלו ושל משפחתו העניפה - בקראקוב ובצד הארי של וארשה. פרקי חיים רוויים מתח בלתי פוסק, הלשנות, הטרדות זדוניות, סחיטות, טלטולים, מעידות וכשלונות, ומצד שני - הצל...

more information