Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

תיקו - 101 ויכוחים גדולים של היהדות Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: נבון, חיים

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Judaism
Publisher: משכל
Publishing year: 2014
Narrator: בועז אמיר
Length: 07:30 Hours / 251 Pages

Book summary:

מה השם של השם? • האם יש מזל לישראל? • מתי יבוא המשיח? • האם אלוהים דואג לבעלי החיים? • מה יקרה בתחיית המתים? • מי כתב את ספר הזוהר? • איפה אלוהים? • האם לומדי תורה צריכים לשרת בצבא? האם קיימים שדים? • האם מותר לנשים לתקוע בשופר? • האם כדאי לפקח על המחירים? • באיזה צבע התכלת? תיקו מציג באופן מחכים ומחויך 101 ויכוחים, שנלקטו מתוך 3,500 שנות ויכוחים ומחלוקות - מגיבורי התנ"ך ועד ימינו. בכל הדורות נהגו יהודים להתווכח ולהתפלמס, ולעתים קרובות גם נהנו מזה. תיקו נוגע בדנ"א של תרבות המחלוקת היהודית, שהעשירה לאורך הדורות את עמנו, ואת התרבות האנושית כולה.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

מקראות גדולות - נביאים וכתובים : ספר דניאל עזרא נחמיה

כל המפרשים הוגו ונסדרו מחדש. ‬מהדורה זו כוללת את המפרשים: תרגום יונתן בן עוזיאל ותרגום רב יוסף על ספר דברי הימים א' וב'. פירוש רש"י. פירוש מצודות דוד. פירוש מצודות ציון. פירוש הרלב"ג. פירוש האבן עזרא. פירוש הרד"ק. תולדות אהרן. מנחת שי. המסורת על הנ"ך. פירוש הרד"ק על תהלים. פירוש הרס"ג על דניאל. ביאור הגר"א. פירוש רבינו ישעיה על נביאים ראש...

more information

מסילת ישרים

מסילת ישרים הינו ספר מוסר, תיקון מידות והדרכה להתקרבות לה' שנכתב על ידי הרמח"ל ונדפס לראשונה באמסטרדם בשנת ה'ת"ק(1740). הספר התקבל כספר יסוד בתורת המוסר בכל קהילות ישראל והודפס פעמים רבות במהדורות שונות.

more information

מקראות גדולות - נביאים וכתובים : ספר יחזקאל

כל המפרשים הוגו ונסדרו מחדש. ‬מהדורה זו כוללת את המפרשים: תרגום יונתן בן עוזיאל ותרגום רב יוסף על ספר דברי הימים א' וב'. פירוש רש"י. פירוש מצודות דוד. פירוש מצודות ציון. פירוש הרלב"ג. פירוש האבן עזרא. פירוש הרד"ק. תולדות אהרן. מנחת שי. המסורה על הנ"ך. פירוש הרד"ק על תהלים. פירוש הרס"ג על דניאל. ביאור הגר"א. פירוש רבינו ישעיה על נביאים ראש...

more information

גינה על חמור - על פי אגדת חז"ל

איך ילמד רבי עקיבא לקרוא ולכתוב? הרי כל התלמידים בכיתה הם ילדים, ואילו הוא אדם מבוגר. בעזרת חמור אחד קצת שונה מלמדת אותו רעייתו רחל שיעור חשוב בחיים: "לא הביישן למד". עיבוד חדש לסיפור תלמודי.

more information