Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

תיקו - 101 ויכוחים גדולים של היהדות Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: נבון, חיים

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Judaism
Publisher: משכל
Publishing year: 2014
Narrator: בועז אמיר
Length: 07:30 Hours / 251 Pages

Book summary:

מה השם של השם? • האם יש מזל לישראל? • מתי יבוא המשיח? • האם אלוהים דואג לבעלי החיים? • מה יקרה בתחיית המתים? • מי כתב את ספר הזוהר? • איפה אלוהים? • האם לומדי תורה צריכים לשרת בצבא? האם קיימים שדים? • האם מותר לנשים לתקוע בשופר? • האם כדאי לפקח על המחירים? • באיזה צבע התכלת? תיקו מציג באופן מחכים ומחויך 101 ויכוחים, שנלקטו מתוך 3,500 שנות ויכוחים ומחלוקות - מגיבורי התנ"ך ועד ימינו. בכל הדורות נהגו יהודים להתווכח ולהתפלמס, ולעתים קרובות גם נהנו מזה. תיקו נוגע בדנ"א של תרבות המחלוקת היהודית, שהעשירה לאורך הדורות את עמנו, ואת התרבות האנושית כולה.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

הארות לסדר היום - קריאה אקטואלית בפרשת השבוע

שלושים וחמש שנים אני לומד בפרשת השבוע. עשרים וחמש שנים אני דורש בה בפני הציבור, בכל שבת מחדש, ועדיין איני יודע מה סודה של הפרשה. כמעט שנתיים למדנו יחד, חבורה של יותר מארבע מאות לומדים: פעילי ציבור, ראשי ערים, אנשי תקשורת מובילים, אלופים בצה"ל, ראשי אוניברסיטאות ומכללות, שרים וח"כים, אמנים וזמרים, אנשי עסקים וידידים, רבנים וכאלה שנחשפו לפר...

more information

מציאות קטן - פנקס ביכורים

פנקס שכתב מרן הראי"ה בהיותו רב צעיר בעיירה זיימל שבליטא, ככל הנראה הקובץ הראשון שכתב ובו הונחה תשתית השיטה של כתיבת קבצים גדולים בנושאים שונים ומגוונים, בהלכה, בדרוש, באגדה ובקבלה, בסגנון תיעודי של כתיבה יומיומית.

more information

התפילה לשלום המדינה - תולדותיה, תכניה ופירושה

ימים אחדים לפני ראש השנה של שנת תש"ט פורסמה בעיתונות העברית של מדינת ישראל הצעירה הודעה מטעם הרבנות הראשית לישראל: 'התפילה לשלום המדינה'. בעיצומם של ימי מלחמת העצמאות, רבים מהקוראים - דתיים ושאינם דתיים - ראו בפרסום התפילה ביטוי נוסף ומשמעותי לעצמאות מדינית יהודית בארץ ישראל. סידור התפילה הוא במהותו בית קיבול לזיכרונות. הוא איננו טקסט סגו...

more information