Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

לגיהנום ובחזרה - אירופה 1949-1914 Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: קרשאו, איאן

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: History,Wars and battles,Non-fiction
Publisher: עם עובד
Publishing year: 2016
Translation: מאנגלית: כרמית גיא.
Narrator: יחזקאל עודד
Length: 28:48 Hours / 572 Pages

Book summary:

בקיץ 1914 שקעה מרבית יבשת אירופה במלחמה הרת אסון, ונדרשו לה שנים כדי להתאושש ממנה. האסון הטיל אימה על ניצולי המלחמה, אלה הזדעזעו מקריסתה של התרבות אשר הניחו כי היא תהיה דגם לחיקוי לכל העולם ומצלילתה לתהומות של סבל. ב-1939 פתחו האירופים בעימות נוסף, חמור אף יותר מקודמו - מלחמה שבמרכזה הרג אזרחים, ותוצאותיה האלימות עיצבו את היבשת המחולקת שנולדה ממנה. איאן קרשו מספר את הסיפור הזה באנושיות, בכישרון ובמקוריות. הוא פורש לפני קוראיו סיפור מרתק של אירועים, אך גם מתמודד עם הסוגיות הקשות ביותר שהעלו האירועים ההם: מה הייתה משמעותה של המלחמה לאירופים, שיזמו אותה וחוו את הימים הקשים ההם על בשרם, ומה משמעותה בימינו. הראשון בשני כרכים על תולדות אירופה המודרנית.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

היטלר-דיוקנו של לא איש ב'

ביוגרפיה שלמה ומסכמת. הביוגרפיה המקיפה של היטלר, פרי עטו של יואכים פסט, נחשבת למחקר המעמיק ביותר שנעשה על דמותו של הרודן-הדמגוג. היטלר, שבתקופה של משבר מתמשך בגרמניה המתייסרת בחבלי מפלה, אבטלה, אובדן דרך ויאוש. הצליח לבנות מפלגת המונים טוטליטרית, שבכוחה הגיע לשלטון והקים את "הרייך השלישי". בכל אחד מפרקיו עוקב הספר אחר הקריירה המדהימה של ב...

more information

היטלר-דיוקנו של לא איש א'

ביוגרפיה שלמה ומסכמת. הביוגרפיה המקיפה של היטלר, פרי עטו של יואכים פסט, נחשבת למחקר המעמיק ביותר שנעשה על דמותו של הרודן-הדמגוג. היטלר, שבתקופה של משבר מתמשך בגרמניה המתייסרת בחבלי מפלה, אבטלה, אובדן דרך ויאוש. הצליח לבנות מפלגת המונים טוטליטרית, שבכוחה הגיע לשלטון והקים את "הרייך השלישי". בכל אחד מפרקיו עוקב הספר אחר הקריירה המדהימה של ב...

more information

היאסטוריה - 50 נשים ונערות שטלטלו את העולם

זהו סיפורן של מנהיגות אמיצות, אמניות כשרוניות, מרפאות עדינות נפש, מורות מסורות וחוקרות מקוריות. זהו סיפורן של נשים ונערות שעמדו בגבורה באתגרים, התגברו על קשיים וסכנות ואפילו הקריבו את חייהן כדי להגשים חלומות ולשנות את העולם למקום טוב יותר.

more information

סוכן כפול - גיוס, הפעלה, תובנות

מהו המכנה המשותף למוחמד אנוואר אל סאדאת נשיא מצרים, יוסיף סטלין הרודן הסובייטי מטיל האימה והקנצלר הגרמני ווילי ברנדט? כולם היו במהלך חייהם ובתחילת הקריירה שלהם "סוכנים כפולים" או חברים ברשת של סוכנים כאלו. הסוכן הכפול החל את דרכו לפני אלפי שנים בסיפורי התנ"ך, בספרים החיצוניים ובהגות של פילוסופים סיניים. הוא היה "עוף מוזר" וחריג בעולם הריג...

more information