Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

הלהקה Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: נשר, אבי

Formats: Format iconPaskul  Accessible soundtrack
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Comedy (movies),Drama (movies),Musical (movies)
Narrator: יחזקאל עודד
Length: 01:41 Hours

Book summary:

פסקול הסרט בליווי תיאור קולי. הסרט, שמתרחש במהלך מלחמת ההתשה, מספר את סיפורה של להקה צבאית יוקרתית (התואמת את להקת הנח"ל במציאות). אל הלהקה מצטרפים חיילים חדשים. חברי הלהקה הוותיקים מקבלים את פניהם ביחס צונן, בהתבדלות מהם, התנכלות והחרמה, זאת בהתאם למסורת הנהוגה עם מצטרפים חדשים. לאחר תקופת ההסתגלות של החיילים החדשים וכניסתה של הלהקה לשגרת הופעות, נודע כי הלהקה היא אחת מהמועמדות להופעה בטלוויזיה. בתקופה זו נוצרים בלהקה סכסוכים ומתחים בין חבריה הוותיקים על רקע של כבוד ותפקידי סולו, במקביל יוזמים מפקדי הלהקה (ובעיקר הבמאי) משטר חזרות ומשמעת נוקשים לנוכח הסיכוי להופעה בטלוויזיה. כתוצאה מלחץ מפקדיהם ומהאווירה העכורה השוררת בלהקה, במהלך אחת מהחזרות, למיקי נשבר מהתנהגותו הבוטה של במאי הלהקה והיא שופכת עליו לבן. כתוצאה מכך מעיפים את מיקי מהלהקה. בתגובה, מכריזים חברי הלהקה על מרד כנגד הבמאי שלהם, מרד המגבש את חברי הלהקה אך גם מאיים על המשך קיומה, שכן המפקדים מחליטים לפרק את הלהקה.


 
 
 
 
 

List with 0 items