Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

כתבי אפלטון Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: אפלטון

Formats: Format iconMP3  MP3
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: Philosophy
Publisher: שוקן.
Translation: מיוונית: ג. ליבס יוסף.
Narrator: טרגין יוסף
Length: 107:30 Hours

Book summary:


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

הסכנה הנוראה שבקריאה - ומסות קטנות אחרות

ארבע מסות מצחיקות-עצובות על הטבע האנושי הצבוע והאכזר וסיפור חכם אחד, טקסטים שליחם לא נס מאת פרנסואה מארי ארואה וולטר (1778-1694), הפילוסוף הצרפתי האמיץ, המבריק, המושחז והנשכני ביותר שידעה המאה ה-18. סדר המסות: הסכנה הנוראה שבקריאה, דיאלוג בין תרנגול מסורס ותרנגולת מעוקרת, שיחות בין פרא למלומד צעיר, הודעה לכל בני אומות המזרח, ממנון או התבו...

more information

על רוח החוקים - או על הזיקה שראוי כי תתקים בין החוקים לבין המבנה הפנימי של כל משטר, המידות, האקלים, הדת, יחסי המסחר וכו’ : ועל כך הוסיף המחבר מחקרים חדשים על חוקי רומא הנוגעים לירושה, על חוקי צרפת ועל החוקים הפאודליים

תרגום של חלקיה העיקריים של יצירתו של מונטסקיה. באמצעות מבחר זה ניתן לעמוד על יסודותיו העיוניים של המאבק ליצירת משטר המבטיח את חירויות הפרט. בגלריה המרשימה של סופרים והוגים צרפתים בני המאה השמונה עשרה מונטסקיה (1689-1755) הוא אישיות לעצמה. מבחינת זמנו הוא הקדים אותם מעט ואינו קשור אלא בעקיפין במהפכת ה'השכלה' בצרפת, שהיא בראש וראשונה פועלה ...

more information

הפילוסופים הארציים - חייהם, ימיהם ורעיונותיהם של הוגי הכלכלה הגדולים

מעטים הם הרעיונות שעיצבו את עולמנו במידה רבה יותר מרעיונותיהם של הפילוסופים הארציים, ומעטים הם המחברים אשר הצליחו להציגם ביתר חן ובהירות מרוברט היילברונר בספר זה. מאדם סמית ותומס מלתוס עד קרל מרקס וג'ון סטיוארט מיל ועד ג׳ון מיינרד קיינס וג׳וזף שומפטר — היילברונר מביא בפני הקורא בהרצאה שוטפת ומרתקת את סיפורם של ההוגים הגדולים של הכלכלה. לצ...

more information

תולדות המחשבה המדעית

אוניברסיטה משודרת. מהי פילוסופיית המדע הנכונה, אשר יבחר לו איש המדע? על הקשר הקשיח הקיים בין הפילוסופיה של המדע, ההיסטוריה של המדע והמדע.

more information