ספר הברייל

כניסה לקטלוג הרשמה

(success)
(success)

ספר הברייל

כתבי הברייל בספריה המרכזית לעיוורים, כבדי ראייה ומוגבלים
התפתחות כתב הברייל העברי, הייתה ביוזמת הספריה. ניסן שווך היה הראשון שהניח את הבסיס ורבקה רוזנצוויג הרחיבה, פיתחה ועיצבה את כתב הברייל העברי. בספרים שכתבה, תרמה להפצתו בקרב קוראים, מורים, הורים ובציבור בכלל. פעילותה הענפה במשך עשרות שנים נעשית בכישרון רב, במסירות ובהתנדבות. ספריה ניתנים להשגה בספריה.

לספריה מערכת הכוללת מחשבים, סורקים אופטיים, תוכנות מיוחדות, מדפסות ברייל משוכללות ובעיקר צוות מיומן המקדיש מחשבה בהסבת הספר המודפס לכתב ברייל.

בספריה ניתן למצוא כ-6,000 ספרי ברייל הכוללים ספרות יפה, ספרי נוער וספרי עיון ולימוד.
 

עזרים לקריאת וכתיבת ברייל

מלבד קריאת ספר ברייל בשיטה המסורתית - מישוש דפי ברייל מודפסים, קיימות כיום תוכנות מחשב הסורקות דף כתוב, ומתרגמות אותו אוטומטית לכתב ברייל, כך שלמעשה הטכנולוגיה מאפשרת לאנשים עם לקות ראייה לתקשר בכתב כמעט בצורה חופשית לחלוטין. כמו כן, ישנם פיתוחים חדשים המאפשרים תרגום המלל שבדף אינטרנט, לנקודות בולטות על מכשיר מיוחד.