Book

Hello, Guest

 |   Forgot Password  |   Registration

אמא, יצאתי מלבנון! - "ארבע אמהות" - סיפורה של מחאה שהצליחה Item exists in mail order basket Item exists in Saved list

author: מדפיס-בן דור, רחל

Formats: Format iconMP3  MP3
Format iconBraille  Braille
Format iconUppercase  Large print
Unable to find the format you want? Click here to contact us.
Language: עברית
Genre: The land of Israel,Autobiography,The military and security
Publisher: משכל
Publishing year: 2021
Narrator: גיל פרץ מיכל
Length: 08:00 Hours / 254 Pages / 3 Braille volumes

Book summary:

הבוקר שאחרי אסון המסוקים בפברואר 1997 היה הרגע שבו רחל מדפיס-בן דור, תושבת הגליל ואם לחייל קרבי, קיבלה החלטה לפעול ליציאתם של חיילינו מלבנון ולא לחדול עד שתושלם המשימה. רחל כינסה את חברותיה בצפון ויחד הן החליטו לדרוש מההנהגה לבחון מחדש את הקונספציה שלפיה השהות של צה"ל בלבנון מגינה על יישובי הצפון. ממפגש זה צמחה אחת מתנועות המחאה המשפיעות ביותר בתולדות מדינת ישראל, "ארבע אמהות" - לצאת בשלום מלבנון, שם סמלי שנבחר אף על פי שלא היו רק ארבע ולא רק אמהות. לאחר יותר משלוש שנים של פעילות אינטנסיבית הצליחה התנועה להניע את הממשלה לכבות את אש המלחמה בצפון, שבערה במשך 18 שנה. סיפורה המרתק של תנועת "ארבע אמהות", למן התהוותה ועד לסיום המלחמה בלבנון במאי 2000, מובא בספר זה מנקודת מבטה של רחל כמייסדת התנועה וכיו"ר שלה. בעזרת מסמכים מקוריים, שחלקם נחשפים לראשונה, היא מאפשרת מבט מבפנים על האתגרים המרובים ועל הקונפליקטים שעמדו בפני התנועה ועל הדרכים שבהן הצליחה להשיג את מטרותיה.


 
 
 
 
 

List with 0 items

     

Maybe you will also be interested in …

מאצ"ל ללח"י - סיפור אישי

סיפורם האישי של המחברים פרוש במשך עשרות פרקים המלווים את המחברים בחברותם במחתרות במאבק נגד הבריטים ודרכו מתגולל סיפורה של מדינה בהקמה.

more information

הספר האדום

אמצע המאה העשרים. המלחמה הקרה. היהודים מקימים מדינה, וצריכים לבחור צד. הבחירה בין ברית המועצות לבין ארצות הברית תקבע את דמותה של החברה הישראלית: האם זו תהיה חברה סוציאליסטית, אידיאולוגית, מגויסת – או חברה קפיטליסטית, מערבית, בורגנית. זהו סיפורם של שלושת אדמו"רי השמאל הישראלי – יצחק טבנקין, מאיר יערי ומשה סנה – באותן שנים גורליות. ביד אמן ...

more information

מקום של אש

ירושלים היא יותר מעיר קודש בנויה אבן; ירושלים היא קריאת קרב המהדהדת בשדה מערכה עתיק, זרוע שרידי מלחמות העבר. זוהי זירת מאבק נצחי בין בני אור לבני חושך שזהותם משתנה, אבל מטרתם דומה: ליטול בה קניין מוחלט. כנסיות, מסגדים, בתי כנסיות, כבישים, קווי ביוב, דגלים, שלטים ובתי מגורים מתחרים אלה באלה. הספר הזה אינו גרסה נוספת של עבר מגויס, אלא ניסיו...

more information